Show simple item record

dc.contributor.authorZapart, Jarosław
dc.date.accessioned2015-02-10T07:59:41Z
dc.date.available2015-02-10T07:59:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJarosław Zapart, Teoria sphoty a sugestywna moc języka poezji Anandawardhany, "The Polish Journal of the Arts and Culture" 10 (2/2014), s. 131-144pl_PL
dc.identifier.issnp-ISSN 1643-1243
dc.identifier.issne-ISSN 2353-723X
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6184
dc.description.abstractCelem artykułu jest zwięzłe zaprezentowanie, w jaki sposób lingwistyczna teoria sphoty (sphoṭa), rozwinięta przez Bhartrihariego (Bhartṛhari, V w.), wpłynęła na koncepcję emotywnej sugestii (rasa dhvani) – jednej z najważniejszych indyjskich teorii estetycznych, przypisywanych Anandawardhanie (Ānandavardhana, IX w.). Przedstawione zostają najważniejsze elementy teorii Bhartrihariego, przede wszystkim istota związku pomiędzy sphotą – pojedynczą, niezmienną jednostką przenoszącą znaczenie – a jej dźwiękową, zróżnicowaną i temporalną manifestacją – dhwani (dhvani). Następnie scharakteryzowana zostaje koncepcja Anandawardhany, w której dhwani staje się czynnikiem przenoszącym sugerowane znaczenie (vyañjanā) zarówno słowa, jak i wypowiedzi, a ostatecznie – również sugestię o charakterze emotywnym, która przesądza o estetycznym zabarwieniu całego dzieła literackiego. Dowodzi się istnienia ścisłego związku pomiędzy tym, w jaki sposób dokonuje się uchwycenie sensu wypowiedzi dzięki sphocie, a tym, jak zachodzi proces zrozumienia emotywnego wydźwięku utworu dzięki mocy sugestii (rasa dhvani).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectAnandawardhanapl_PL
dc.subjectBhartriharipl_PL
dc.subjectpoetyka sanskryckapl_PL
dc.subjectsphotapl_PL
dc.subjectdhwanipl_PL
dc.subjectteoria rasapl_PL
dc.subjectsanskrytpl_PL
dc.subjectfilozofia językapl_PL
dc.subjectestetykapl_PL
dc.subjectpoetykapl_PL
dc.subjectestetyka indyjskapl_PL
dc.titleTeoria sphoty a sugestywna moc języka poezji Anandawardhanypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofiipl_PL
dc.description.epersonJarosław Zapart
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska