Show simple item record

dc.contributor.authorChabiera, Stefan
dc.date.accessioned2015-02-10T11:04:03Z
dc.date.available2015-02-10T11:04:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationOcena znaczenia innowacji w rozwoju polskich mikro i małych przedsiębiorstw, w Przewaga konkurencyjna dzisiaj i jutro, PRET, Warszawa 2013, str. 67-90.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-63361-42-6
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6186
dc.description.abstractPraca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy dla niedużych polskich firm innowacja (jak głosi upowszechniona w nauce o zarządzaniu teza) faktycznie stanowi skuteczne narzędzie w ich rozwoju biznesowym? Problem badawczy wynika z analizy rekomendacji dla polskich przedsiębiorstw, uznających innowację za niemal jedyne właściwe narzędzie prowadzące do sukcesu biznesowego, oraz z weryfikacji trafności tych rekomendacji. Ponadto w toku obserwacji uczestniczącej pojawiają się różnorodne ograniczenia w zakresie efektywności tego narzędzia, co stwarza potrzebę naukowej weryfikacji adekwatności innowacji i równoczesnego poszukiwania rekomendacji praktycznych w tym zakresie (dla kadr zarządzających tego typu przedsiębiorstwami). W pracy dokonano przeglądu stanowisk oraz weryfikację uwarunkowań innowacyjności polskich firm. Autor przeprowadził analizę przypadków (case study) 10 polskich niedużych innowacyjnych przedsiębiorstw; potwierdziła ona wysokie ryzyko biznesowe związane z wdrażaniem innowacji i jej niską efektywność w rozwoju firm i osiąganiu ich celów biznesowych. Autor przedstawił rekomendacje dla decydentów mikro i małych polskich przedsiębiorstw dotyczące przedmiotu niniejszej pracy.pl_PL
dc.description.sponsorshipProgram Operacyjny Kapitał Ludzki / Europejski Fundusz Społecznypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPRET S.A.pl_PL
dc.relationPOKL.02.01.01-00-068/10pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmałe przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectmikroprzedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectinnowacjapl_PL
dc.titleOcena znaczenia innowacji w rozwoju polskich mikro i małych przedsiębiorstwpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.description.epersonStefan Chabiera
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska