Now showing items 1-1 of 1

    • Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych 

      Jakuszewicz, Joanna (2015)
      Zasadniczy problem badawczy rozprawy zawiera się w analizie możliwości wykorzystania koncepcji produktywności do wartościowania i porównywania dorobku jednostek naukowych oraz zastosowanie tej koncepcji w zarządzaniu ...