Now showing items 1-1 of 1

    • Distance in English and Polish 

      Biel, Łucja (2013-04-10)
      Praca poświęcona jest parametrowi dystansu w procesie komunikacji międzyludzkiej w dwóch różnych kontekstach kulturowych: polskim i angielskim. Jako jednostkę badawczą wybrano bezpośrednią rozmowę między dwoma rozmówcami ...