Now showing items 1-1 of 1

    • Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocena 

      Janus, Tomasz (2014-01-02)
      Niniejsza praca miała na celu zrealizowanie kilku podstawowych zadań badawczych. Z jednej strony dążyła do ukazania zjawiska agresji w sporcie, korzystając z interdyscyplinarnego dorobku naukowego. Z drugiej podjęty trud ...