Now showing items 1-1 of 1

    • Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa 

      Nazarko, Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014)
      Dotychczas nie podjęto próby oceny polskich inicjatyw foresightowych w zakresie ich wpływu na krajową politykę innowacyjną, a administracja państwowa i praktycy foresightu w Polsce nie dysponują zaleceniami, które ułatwiłyby ...