Show simple item record

dc.contributor.authorBarczak, Radosław
dc.date.accessioned2015-02-13T07:43:25Z
dc.date.available2015-02-13T07:43:25Z
dc.date.issued2014-10
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6204
dc.description.abstractCelem pracy było zaproponowanie rozwiązań metodycznych do procedur ocen oddziaływania na środowisko oraz przepisów prawnych. Została postawiona teza, że metoda bezpośredniej olfaktometrii dynamicznej z użyciem olfaktometru terenowego może być stosowana w procedurach oceny oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków. Cel pracy był realizowany poprzez wykonanie porównań sensorycznych i analitycznych metod badania stężenia zapachowego oraz stężeń odorantów. Praca umożliwiła pogłębienie i rozszerzenie wiedzy nt. metod badawczych, stosowanych w ocenach oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków. Została zbadana możliwość stosowania wybranych metod badawczych w zależności od: rodzaju badanych źródeł odorów, wartości stężeń zapachowych i stężeń wybranych odorantów oraz warunków atmosferycznych. W pracy wykorzystano pięć różnych metod pomiarowych, stosowanych w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków komunalnych: pomiary stężenia zapachowego metodą olfaktometrii bezpośredniej (terenowej) z wykorzystaniem olfaktometru terenowego Nasal Ranger®, pomiary stężenia zapachowego metodą olfaktometrii niebezpośredniej, pomiary intensywności zapachu metodą oceny sensorycznej oraz pomiary odorantów metodą kolorymetryczną i chromatograficzną. Do badań wybrano oczyszczalnie ścieków komunalnych: mechaniczno-biologiczne i mechaniczno-biologiczno-chemiczne. Są to najczęściej spotykane oczyszczalnie ścieków w Polsce. Badania przeprowadzono na terenie dużej oraz trzech średnich oczyszczalni ścieków. We wszystkich oczyszczalniach ścieków występował problem uciążliwości zapachowej. W jednej oczyszczalni ścieków prowadzono badania w niestandardowych warunkach, podczas jej modernizacji. Punkty receptorowe były wybierane w pomieszczeniach zamkniętych, stanowiących obiekty ciągu technologicznego i w pobliżu otwartych obiektów ciągu technologicznego, najbardziej znaczących pod względem uciążliwości zapachowej. Lokalizacje punktów receptorowych zostały określone na podstawie wizji lokalnej, rozmów z pracownikami oczyszczalni ścieków oraz po uwzględnieniu warunków meteorologicznych występujących w dniu pomiarów. Poszczególne metody badawcze mają ograniczone zakresy stosowalności. W pracy wskazano zalety i wady analizowanych metod badawczych, wykorzystywanych w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków. Na przykład, normowana metoda niebezpośredniej olfaktometrii dynamicznej nie znajduje zastosowania do oznaczania małych stężeń odorantów, poniżej 10 ou/m3. Małe stężenia odorantów można oznaczać metodą bezpośredniej olfaktometrii dynamicznej, z wykorzystaniem olfaktometru terenowego. Na podstawie wykonanych badań, przy przyjętych założeniach, nie można wskazać jednoznacznych zależności między wynikami uzyskanymi poszczególnymi metodami badawczymi stosowanymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków komunalnych. W wyniku studiów literaturowych oraz badań, przeprowadzonych na pięciu oczyszczalniach ścieków komunalnych, zaproponowano procedurę pomiarów stężeń zapachowych olfaktometrem terenowym w oczyszczalniach ścieków komunalnych i ich otoczeniu. Powinna się ona składać z 3 głównych etapów: przygotowania badań, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz opracowania wyników i raportu z badań. Procedura ta może być wykorzystywana w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków.pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki, umowa nr 7401/B/T02/2011/40pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectolfaktometria terenowapl
dc.subjectoczyszczanie ściekówpl
dc.subjectolfaktometria dynamicznapl
dc.titleAnaliza porównawcza olfaktometrii terenowej z innymi metodami badawczymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ściekówpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiskapl_PL
dc.description.epersonRadoslaw Barczak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska