Show simple item record

dc.contributor.authorMikołajczyk, Iwona
dc.date.accessioned2015-02-18T08:29:37Z
dc.date.available2015-02-18T08:29:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationI. Mikołajczyk, Estetyczne aspekty przestrzeni formalistycznej: Witkacy - Chwistek - Czyżewski. Abstrakcja a metanarracja,Estetyka i krytyka, Nr 33 (2/2014), ss. 33-52pl_PL
dc.identifier.issn1643-1243
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6241
dc.description.abstractArtykuł Iwony Mikołajczyk Estetyczne aspekty przestrzeni formistycznej: Czyżewski – Chwistek – Witkacy ujmuje formizm polski w aspekcie związków z metanarracją i abstrakcją. Analiza formy dzieł trzech twórców dowodzi, iż w dialektyce rozwoju kierunku artyści albo wychodzili od przedmiotu, albo go aproksymowali (oddawali w dużym przybliżeniu). Jako znak plastyczny był on dla nich pretekstem do prowadzenia gry metaestetycznej z konwencją artystyczną. Z drugiej strony synteza i autonomia przedmiotu kierują formizm ku abstrakcji. To zawieszenie między metajęzykiem a abstrakcją (obecne też w futuryzmie i kubizmie) powodowane było obawą przed zbyt gwałtownym zerwaniem z tradycją i przekroczeniem przez sztukę granicę zrozumiałości. Albo stanowiło znak rozwoju artystycznego samego artysty.pl_PL
dc.description.abstractIwona Mikołajczyk’s article looks at the Polish formist movement from the point of view of its relations with meta-narration and abstraction. A formal analysis of the works by the three above-mentioned artists proves that within the dialectical development of this current the artists were either using theobject as the point of departure or else approximating it. As an artistic sign, the object was a pretext for them to play a meta-aesthetic game with the artis-tic convention. On the other hand, the synthesis and autonomy of the object leads formism toward abstraction. This sense of being suspended between metalanguage and abstraction (also present in futurism and cubism) was caused by fears of breaking with tradition too completely and thus crossing the boundaries of intelligibility. Or else it was a sign of the artistic development of the artist himself.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherJagiellonian Universitypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectformizm polskipl_PL
dc.subjectgra metaestetycznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń artystycznapl_PL
dc.subjectkonwencja artystycznapl_PL
dc.subjectabstrakcjapl_PL
dc.subjectkubizmpl_PL
dc.subjectfuturyzmpl_PL
dc.titleEstetyczne aspekty przestrzeni formalistycznej: Witkacy - Chwistek - Czyżewski. Abstrakcja a metanarracjapl_PL
dc.title.alternativeAestics Aspects of Formist Space: Witkacy - Chwistek - Czyżewskipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Koszalińskapl_PL
dc.description.epersonPaulina Tendera
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska