Show simple item record

dc.contributor.authorTendera, Paulina
dc.date.accessioned2015-02-18T08:41:30Z
dc.date.available2015-02-18T08:41:30Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationP. Tendera, Od filozofii światła do sztuki światła, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-938885-2-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6245
dc.descriptionPrezentowana książka to ambitna i - dodajmy od razu - udana próba możliwie wszechstronnego przedstawienia problematyki światła w filozofii i sztuce. W obu dziedzinach problematyka ta należy do najbardziej atrakcyjnych i wielokrotnie była podejmowana w różnych opracowaniach szczegółowych. Dr Paulina Tendera dała jej obraz całościowy, uwzględniający także historyczny rozwój [...] Jako rezultat tych znakomitych kompetencji książka dr Pauliny Tendery stanowi jedną z najciekawszych pozycji, jakie mamy obecnie do dyspozycji w zakresie estetyki i teorii sztuki. Z recenzji prof. Władysława Stróżewskiego W zamierzeniu praca ta jest próbą detalicznego opisania historii symbolu światła, a także próbą oceny jego znaczenia z punktu widzenia filozofii dziejów. Obydwie płaszczyzny, opisowa i waloryzująca, zostały w niniejszej pracy nałożone na siebie, aby - stwarzając relację między aktem twórczym a nadawaną mu wartością - wydobyć sens i cel historycznego rozwoju symbolu światła. Z recenzji prof. Ignacego S. Fiuapl_PL
dc.description.abstractPrezentowana książka dotyczy szeroko rozumianego symbolu światła. Symbol ten przejawia się w kulturze europejskiej na wiele różnych sposobów, z których trzy główne – filozoficzny, teologiczny i artystyczny – zostaną tu opisane. Te trzy drogi realizacji symbolu to jednocześnie odrębne dziedziny aktywności intelektualnej człowieka: rozum, wiara i twórczość, które – odniesione do głównego przedmiotu naszych badań – dadzą w efekcie trzy obszary rozważań: filozofię światła, teologię światła oraz sztukę światła. Sposoby prezentacji symbolu światła ujawniają stosunek człowieka do świata, który tkwi w nadawaniu mu znaczenia i sensu lub jego odczytywaniu, lokowaniu lub odkrywaniu jego wartości. Już wstępna filozoficzna analiza historii symbolu światła pozwala zauważyć, że w platonizmie łączy się on z ideą Dobra i Piękna, w teologii średniowiecznej oznacza chrześcijańskiego Boga, zaś w sztuce romantycznej, w ujęciu Georga Wilhelma Friedricha Hegla, pojednaną z sobą wewnętrzną podmiotowość. Tak więc symbol ten ulegał znacznym i rozmaitym przemianom, chociaż niezmiennie odnosił się do wielorako rozumianej doskonałości.pl_PL
dc.description.sponsorshipMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherJagiellonian Universitypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsztuka światłapl_PL
dc.subjectsztukapl_PL
dc.subjectHegelpl_PL
dc.subjectPseudo-Dionizy Areopagitapl_PL
dc.subjectPlatonpl_PL
dc.subjectmetafizyka światłapl_PL
dc.subjectświatłopl_PL
dc.subjectlightpl_PL
dc.subjectświatłopl_PL
dc.subjectmozaikapl_PL
dc.subjectwitrażpl
dc.subjectPlotynpl
dc.subjectPlatoen
dc.subjectmetaphysis of lighten
dc.subjectart of lighten
dc.titleOd filozofii światła do sztuki światłapl_PL
dc.title.alternativeFrom Philosophy of Light to the Art of Lighten
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationJagiellonian Universitypl_PL
dc.description.epersonPaulina Tendera
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska