Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybysz, Piotr Jan
dc.date.accessioned2015-02-19T08:48:49Z
dc.date.available2015-02-19T08:48:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationP. J. Przybysz, Teoria dzieła sztuki Stefana Morawskiego - próba rekonstrukcji, Estetyka i Krytyka, Nr 28 (1/2013), ss. 117-131pl_PL
dc.identifier.issn1643-1243
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6261
dc.description.abstractThis paper is a reconstruction of Stefan Morawski’s understanding of what a work of art is. Three fundamental aspects are taken into account, namely: the ontologi-cal status, axiological status, and hermeneutical status of a work of art. This re-construction includes as its sources diverse papers published by Morawski in various places – a diversity which attests to the constant modifications of his conclusions.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł jest rekonstrukcją stanowiska Stefana Morawskiego co do rozumienia tego, czym jest dzieło sztuki. Pod uwagę brane są trzy podstawo-we aspekty: status ontologiczny, status aksjologiczny i status hermeneutyczny dzieła sztuki. Prowadzona rekonstrukcja uwzględnia teksty Stefana Morawskiego, które publikowane były w różnych wydawnictwach i niosły ze sobą nieustannie modyfikowane rozstrzygnięcia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherJagiellonian Universitypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectdzieło sztukipl_PL
dc.subjectStefan Morawskipl_PL
dc.subjectsztukapl_PL
dc.subjectMorawskipl
dc.titleTeoria dzieła sztuki Stefana Morawskiego - próba rekonstrukcjipl_PL
dc.title.alternativeStefan Morawski’s Theory of Art – An Attempt at Reconstructionpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Gdańskipl_PL
dc.description.epersonDominika Czakon
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska