Show simple item record

dc.contributor.authorKrupiński, Janusz
dc.date.accessioned2015-02-19T08:54:41Z
dc.date.available2015-02-19T08:54:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJ. Krupiński, Determinanty dzieła sztuki jako continuum obrazów, Estetyka i Krytyka, Nr 28 (1/2013), ss. 59-82pl_PL
dc.identifier.issn1643-1243
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6263
dc.description.abstractDzieło sztuki istni się obrazami. Determinantami dzieła jako obrazu są: 0. wizja; 1. nośnik obrazu, wytwór lub/i wybrany twór; 2. otoczenie nośnika, w którym jest on ulokowany; 3. funkcjonalny kontekst dzieła; 4. „przedmiot” obrazu, czyli to, co widziane, to, czego obraz jest obrazem; 5. świat „przedmiotu” obrazu; 6. „podmiot” obrazu, czyli „widz”, patrzący; 7. ideatyczne konteksty obrazu, w szczególności jego przedmiotu („świat idei”). Kategoria obrazu określa w istocie charakter dzieł sztuki, pierwotnie jednak określa sposób istnienia świata człowieka oraz samego człowieka. Stąd zna-czenie sztuki dla człowieka.pl_PL
dc.description.abstractA work of art exists through images. The determinants of a work of art seen as an image are the following: vision; the carrier of the image, the object produced and/or the chosen artefact; the surroundings of the carrier, in which it is placed; the func-tional context of the work the “subject” of the image, i.e., what is seen, the thing portrayed in the image; the world of the “subject” of the image; the onlooker, the viewer of the image; the “ideatic” context of the image, and of its subject in particu-lar (“the world of ideas”). Essentially, the category of “image” determines the char-acter of a work of art. Yet on a more basic and original level, it determines the very way the human world exists, and human beings themselves. Thus art becomes significant for human beings.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherJagiellonian Universitypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectdzieło sztukipl_PL
dc.subjectobrazpl_PL
dc.subjectświat człowiekapl_PL
dc.subjectdeterminantypl_PL
dc.titleDeterminanty dzieła sztuki jako continuum obrazówpl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of a Work of Art: a Continuum of Imagespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Sztuk Pięknych w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonDominika Czakon
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska