Recent Submissions

 • Wynagrodzenia i sytuacja kierowców zawodowych 

  Majowicz, Anna; Wawryszuk, Bartosz; Wolak, Marcin; Ziemkowska, Dorota; Kulikowska-Wielgus, Agnieszka (Polski Instytut Transportu Drogowego, 2019-12-01)
  Rynek pracy wokół branży TSL to wiele różnych profesji wymagających bardzo zróżnicowanych umiejętności. Część z nich wymaga kierunkowego wykształcenia na różnym poziomie, często niezbędne są uprawnienia dodatkowe, a z ...
 • Transport i logistyka jako strategiczna branża dla polskiej gospodarki 

  Wawryszuk, Bartosz; Ziemkowska, Dorota; Hennig, Konrad; Wolak, Marcin; Jakubowska, Natalia; Kulikowska-Wielgus, Agnieszka (Polski Instytut Transportu Drogowego, 2019-09-01)
  Postawienie na transport i logistykę to postawienie na nowoczesne miejsca pracy, jeszcze szybszy wzrost PKB, przedsiębiorczość i rozwój firm działających w tej przyszłościowej branży, ale to także strategiczne budowanie ...
 • Technological revolution. Directions in the development of the transport- forwarding- logistics (TFL) sector 

  Wolak, Marcin; Lysionok, Artur; Kosturek, Bogdan; Wiśniewski, Jan; Wawryszuk, Bartosz; Kawa, Arkadiusz; Davidson, Renata; Maćkowiak, Maciej; Starzyk, Maciej; Kulikowska-Wielgus, Agnieszka; Ziemkowska, Dorota (Polski Instytut Transportu Drogowego, 2019-10-01)
  We wonder how the autonomization and digitalization of the economy will proceed. We explain what sharing economy and instant pricing mean in transport. We explain the already mentioned concept of logistics 4.0. In the last ...
 • Rewolucja Technologiczna. Kierunki rozwoju branży TSL 

  Wolak, Marcin; Lysionok, Artur; Kosturek, Bogdan; Wiśniewski, Jan; Wawryszuk, Bartosz; Kawa, Arkadiusz; Davidson, Renata; Maćkowiak, Maciej; Starzyk, Maciej; Kulikowska-Wielgus, Agnieszka; Ziemkowska, Dorota (Polski Instytut Transportu Drogowego, 2019-10-01)
  Branża TSL się niewątpliwie zmienia. Ale za tym idą nowe możliwości dla aktywności biznesowej, a także nowoczesne miejsca pracy. Należy zatem patrzeć na rewolucję technologiczną z perspektywy możliwości. Bo rewolucja jest ...
 • Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 

  Wolak, Marcin; Harasny, Marek (TransJobs.eu, 2017-06-01)
  W raporcie przedstawiono sytuację kierowców zawodowych w Polsce w 2017 roku. Publikacja zawiera analizę zarobków kierowców na podstawie przeprowadzonych badań rynku transportowego.
 • Problem braku kierowców zawodowych. Rekomendowane rozwiązania. 

  Wolak, Marcin (Polski Instytut Transportu Drogowego, 2018-01-01)
  Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, Polska stała się potentatem w obszarze międzynarodowego transportu drogowego. W 2016 roku Polska osiągnęłą pułap 25% udziału w rynku.Polska branża transportowa stoi przed ...
 • Delegowanie pracowników w transporcie - opinie i obawy europejskich przedsiębiorców 

  Wawryszuk, Bartosz; Bukowska, Ewelina (trans.INFO oraz Polski Instytut Transportu Drogowego, 2018-05-01)
  Raport ten jest pierwszym i jak na razie jedynym opracowaniem, które prezentuje opinie ponad 1700 przedsiębiorców z Unii Europejskiej na temat skutków, jakie mogą wywołać zmiany w prawie wspólnotowym dotyczące delegowania ...
 • Bariery w transporcie drogowym 

  Ziemkowska, Dorota; Wawryszuk, Bartosz; Lysionok, Artur; Kulikowska-Wielgus, Agnieszka (Polski Instytut Transportu Drogowego oraz Procter & Gamble, 2019-04-01)
  W raporcie przedstawiono prognozę i analizę sytuacji branży TSL w najbliższych latach. W opracowaniu opisane jest m.in. jedno z podstawowych wyzwań, jakim jest brak wystarczającej liczby kierowców na rynku pracy, przy ...
 • Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2018 

  Wolak, Marcin (Transjobs.eu oraz Polski Instytut Transportu Drogowego, 2018)
  Raport opisuje sytuację na rynku w branży transportowej. W publikacji zostały przedstawione zarobki kierowców zawodowych w Polsce w 2018 roku na podstawie informacji uzyskanych od kierowców oraz pracodawców. Kwoty, które ...
 • Szanse i zagrożenia związane z nowymi rodzajami poświadczania umiejętności. Microcredentials, open badges, ECVET oraz osiągnięcia w ZSK. 

  Stęchły, Wojciech; Nowakowski, Michał (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2021-01)
  Opracowanie przedstawia światowe i europejskie trendy dotyczące nowych rodzajów poświadczeń umiejętności oraz ukazuje różnorodność w tym obszarze. Jest to pierwsze polskie opracowanie podejmujące próbę przedstawienia nowych ...
 • Dostęp do rynku pracy, ale nie do państwa: Sytuacja pracowników migrujących w Polsce 

  Pawlak, Mikołaj; Lashchuk, Iuliia (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020)
  W niniejszym raporcie przedstawiono polskie ramy prawne dotyczące imigracji zarobkowej oraz najnowsze trendy migracyjne. Przeanalizowano także dwa punkty dostępu do polskiego rynku pracy: agencję pośrednictwa ...
 • Entry to a market, not to a state: Situation of migrant workers in Poland 

  Pawlak, Mikołaj; Lashchuk, Iuliia (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020)
  In this report, we have presented the Polish legal frame-work for labour immigration and recent migratory trends. We have also analysed two entry points to the Polish labour market: an intermediary ...
 • Badanie losów absolwentów szkół średnich w Lublinie. Rocznik 2018/2019 

  Maleszyk, Piotr (Urząd Miasta Lublin, 2020-09)
 • Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku, Analiza potencjału, bariery i szanse 

  Świeboda, Justyna; Lysionok, Artur; Majowicz, Anna; Kulikowska-Wielgus, Agnieszka (Polski Instytut Transportu Drogowego, 2020-12)
  W raporcie znajdują się podstawowe definicje dotyczące organizowania i możliwości wykorzystania transportu intermodalnego. Z każdym rokiem rośnie znaczenie przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku, już nie tylko drogą morską, ...
 • Energy markets in the Baltic Sea Region 

  Sokołowski, Maciej M. (2013)
  This report – a review of the market in the electricity sector in eight EU countries – is the result of research on energy cooperation in the Baltic Sea region. The study is an attempt to present a complex market situation ...
 • E-SPORT 2020. Biznes – Rynek pracy – Edukacja 

  Banaszak, Marek; Patkowski, Krzysztof; Walczak, Agnieszka; Collegium Da Vinci w Poznaniu (Collegium Da Vinci w Poznaniu, 2020-12-10)
  Raport na temat stanu i perspektyw rozwoju branży e-sportowej w Polsce
 • Wymyslmy wspólnie Lublin 2030. Raport z analiz pytań otwartych ankiety internetowej 

  Stępniak, Mateusz; Maleszyk, Piotr (Urząd Miasta Lublin, 2020-05)
  Raport zawiera jakościowo-ilościowe analizy odpowiedzi na pytania otwarte umieszczone w ankiecie internetowej realizowanej w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin ...
 • Marea'/Northern Hawwariya – 2019 Excavation Season 

  Derda, Tomasz; Gwiazda, Mariusz; Barański, Tomasz; Pawlikowska-Gwiazda, Aleksandra; Wieczorek, Dawid (2020-07-08)
  The 2019 season at 'Marea' is a continuation of the research excavation started the year before. The goal is to determine the date of foundation and using all the structures visible on the site and to use trial trenches ...
 • Development of a Settlement on the North-Eastern Promontory at ‘Marea’ 

  Derda, Tomasz; Gwiazda, Mariusz; Pawlikowska-Gwiazda, Aleksandra (2020-07-08)
  Excavations in ‘Marea’ in 2018 were conducted within a broader project, the aim of which was to recognize the ancient topography of this settlement. The work this season was mainly carried out at the promontory in the ...
 • Excavations next to the house H1 in 'Marea' (Egypt).Season 2017 

  Gwiazda, Mariusz; Pawlikowska-Gwiazda, Aleksandra (2020-07-08)
  Archaeological excavations in the 2017 season are a continuation of research on the Early Byzantine and Early-Islamic house H1 in the north-eastern part of 'Marea'. During the previous research, this building was uncovered ...

View more