Najnowsze pozycje

 • History. People. Events. 

  Konieczna-Sałamatin, Joanna; Stryjek, Tomasz; Otrishchenko, Natalia (Collegium Civitas, 2018-10)
  One of the main hypotheses of the project under which the study was carried out, assumed that contemporary Poles are more “deeply immersed” in the history than Ukrainians, in the context of their identities. We believe ...
 • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania 

  Durka, Włodzimierz; Klimek, Paweł; Kołodziejczak, Sebastian; Maruszewska, Małgorzata; Pośpiech, Jaonna; Terelak, Albert (2012-03)
  Cel badania Celem głównym badania pn.: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez konsorcjum ...
 • History. People. Events. 

  Konieczna-Sałamatin, Joanna; Otrishchenko, Natalia; Stryjek, Tomasz (Collegium Civitas, 2018-10)
 • Wydarzenia. Ludzie. Historia. Raport z badań sondażowych o pamięci współczesnych Polaków i Ukraińców 

  Stryjek, Tomasz; Konieczna-Sałamatin, Joanna; Otrishchenko, Natalia (Collegium Civitas, 2018-07)
  Dokument jest raportem z sondażu zrealizowanego w Polsce i na Ukrainie w ramach projektu NCN "Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej". ...
 • Energy Efficiency in Poland. 2017 Review 

  Walczak, Edyta; Zaborowski, Marek; The Institute of Environmental Economics (IEE) (The Institute of Environmental Economics (IEE), 2017-06)
  It is with great pleasure that we present the latest edition of our yearbook Energy Efficiency in Poland. 2017 Review. This year we continue our focus on the topic of single-family houses. There are several important ...
 • Program Rodzina 500+ w pierwszym okresie funkcjonowania w opiniach przedstawicieli rodzin objętych świadczeniami oraz pracowników samorządowych 

  Szyszka, Michał; Morawski, Rajmund; Wąsiński, Arkadiusz; Golonka-Legut, Joanna (2016)
  Projekt badawczy pt.: Rodzina 500+ w pierwszych miesiącach funkcjonowania obejmuje perspektywę rodziny oraz perspektywę pracowników służb publicznych. Stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: W jaki sposób rodziny ...
 • Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce 

  Krakowski Alarm Smogowy (Krakowski Alarm Smogowy, 2015)
  Raport „Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce” podsumowuje działania podejmowane przez gminy, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, wojewódzkie centra zarządzania ...
 • Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Skrót raportu 

  Krakowski Alarm Smogowy (Krakowski Alarm Smogowy, 2015)
  Skrót raport „Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce” to zestaw inforgrafik i krótkich informacji dotyczących dostępu do danych o aktulanej jakości powietrza w Polsce. Zawiera wyniki badań ...
 • Polski Sport 2016. Rozwój, finansowanie, wyzwania. 

  Kończak, Jarosław (Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu "Sport-Life", 2016-10)
  Sport w Polsce jest niedofinansowany, a jednocześnie nie wykorzystujemy funduszy, które praktycznie „leżą na ulicy”. To jedne z głównych wniosków, jakie płyną z raportu fundacji „Sport Life”. Tak wynika m.in. z badań ...
 • Rola komunikacji korporacyjnej 

  Kończak, Jarosław; Bylicki, Paweł; Borkowska, Karolina (Public Dialog Sp. z o.o., Warszawa 2018, 2016)
  Raport stanowi podsumowanie badań dotyczących roli komunikacji korporacyjnej w Polsce. Oprócz charakterystyki komunikacji korporacyjnej, jej celów i roli, jaką pełni w przedsiębiorstwach, pokazano stojące przed nią wyzwania ...
 • Roboty humanoidalne w opiece nad osobami starszymi 

  Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna (International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering, 2018-05-10)
  W raporcie zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych na próbie 643 Polaków. Celem badań było poznanie ogólnej wiedzy respondentów w zakresie rozwoju zastosowania robotów humanoidalnych do opieki nad osobami ...
 • Participatory Approach in Music Education and its Influences on Social Behaviour and Participation in Culture 

  Wyrzykowska, Katarzyna; Świtała, Adam; Sarnowska, Malina (Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, 2017)
  The research presented in this report is a case study of a music education programme based on a participatory approach introduced in a community centre in the Praga-Południe district in Warsaw. Due to its short duration ...
 • Raport z badania Trójkąt Ideologiczny 

  Szczepański, Jarosław (2015)
 • Hazard w życiu seniorów 

  Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Chuchra, Maria; Sak, Julia (2017)
  Raport przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z grupą 80 osób starszych uprawiających gry hazardowe. Szczegółowo opisane zostały następujące zagadnienia: związek sytuacji społeczno-ekonomicznej z uprawianiem ...
 • Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska 

  Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Turowska, Joanna; Bartczuk, Rafał (2017)
  Zjawisko grania hazardowego w warunkach osadzenia stanowi temat tabu, ze względu na zakaz podejmowania tej aktywności przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Z tego też wynika trudność w oszacowaniu poziomu nasilenia ...
 • Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce 

  Międzyresortowy Zespół do spraw Nowych Ruchów Religijnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2000)
 • Kształcenie zawodowe w Lublinie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy 

  Maleszyk, Piotr (Urząd Miasta Lublin, 2018)
  Celem postawionym w niniejszym opracowaniu było przeprowadzenie oceny sytuacji publicznego szkolnictwa zawodowego w Mieście Lublin z perspektywy pracodawców i sytuacji na rynku pracy. Opracowanie to stanowi uzupełnienie ...
 • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017 

  Zaborowski, Marek; Walczak, Edyta (Instytut Ekonomii Środowiska, 2018-03-28)
  W tegorocznym Przeglądzie znajdą Państwo między innymi: unikalny raport dotyczący stanu domów ogrzewanych węglem oraz potrzeb modernizacyjnych właścicieli budynków jednorodzinnych, stanowiący podstawę do projektowania ...
 • Contemporary roles of convention bureaux 

  Latuszek, Natalia (Poznań University of Economics and Business, 2017)
  Foreign literature is paying more and more attention to convention bureaux (CB), yet  stress is mainly put on Northern American entities [e.g. Getz, Anderson, and Sheehan 1998; Morrison, Bruen, and Anderson 1998]. A number ...
 • Współczesne role convention bureaux a konkurencyjność polskich miast na międzynarodowym rynku spotkań 

  Latuszek, Natalia (2017)
  Branża spotkań w Polsce dynamicznie się rozwija [PCB 2017], ale jak dotąd nie zbadano, na ile polskie miasta są konkurencyjne pod względem przyciągania spotkań międzynarodowych. Z kolei na ich konkurencyjność w tym sektorze ...

zobacz więcej