Now showing items 40-59 of 228

  • E-SPORT 2020. Biznes – Rynek pracy – Edukacja 

   Banaszak, Marek; Patkowski, Krzysztof; Walczak, Agnieszka; Collegium Da Vinci w Poznaniu (Collegium Da Vinci w Poznaniu, 2020-12-10)
   Raport na temat stanu i perspektyw rozwoju branży e-sportowej w Polsce
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2012 

   Pawlak, Piotr; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Guła, Andrzej; Rączka, Jan; Węglarz, Arkadiusz; Mazur, Janusz; Kojs, Małgorzata (Instytut Ekonomii Środowiska, 2013)
   Efektywność Energetyczna w Polsce- Przegląd 2012, jest wiarygodnym źródłem informacji na temat rynku efektywności energetycznej w Polsce. Prezentuje unikalną treść na skalę zarówno polską jak i europejską. Pierwsze wydanie ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Pawlak, Piotr; Dreger, Maria; Dworakowska, Anna; Surówka, Maciej; Sokulska, Anna; Meluch, Bolesław; Śliwiński, Marek; Ścigalski, Paweł (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   W tegorocznym „Przeglądzie Efektywności Energetycznej” znajdą Państwo raport z unikalnych w skali kraju badań analizujących wzorce korzystania z energii cieplnej i podejścia do termomodernizacji w domach jednorodzinnych. ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015 

   Dworakowska, Anna; Walczak, Edyta; Pytliński, Łukasz; Zaborowski, Marek; Pawlak, Piotr; Sokulska, Anna; Siergiej, Piotr (Instytut Ekonomii Środowiska, 2016)
   Na początku tegorocznego raportu zamieszczamy badania dotyczące stanu energetycznego istniejących budynków jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą węgla. Postanowiliśmy dokładniej przebadać ten segment budynków, gdyż ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017 

   Zaborowski, Marek; Walczak, Edyta (Instytut Ekonomii Środowiska, 2018-03-28)
   W tegorocznym Przeglądzie znajdą Państwo między innymi: unikalny raport dotyczący stanu domów ogrzewanych węglem oraz potrzeb modernizacyjnych właścicieli budynków jednorodzinnych, stanowiący podstawę do projektowania ...
  • Effectiveness of national roads maintenance management in Poland 

   Pieriegud, Jana; Archutowska, Joanna (Ernst & Young, 2012)
   The main objective of the report is to systematise indicators measuring the effectiveness of road maintenance used in the international practice, to assess GDDKiA’s maintenance management system and to indicate the best ...
  • Employee Suggestion Schemes. Experiences of Polish Companies 

   Dekier, Łukasz; Grycuk, Adrian (Stowarzyszenie Lean Management Polska, 2014-12)
   This report presents the results of the 2013 survey on the employee suggestion schemes (idea management systems, kaizen teian) in Polish companies. It describes the reasons for implementation of such programmes, employee ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2012 Review 

   Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Kojs, Małgorzata; Mazur, Janusz; Pawlak, Piotr; Rączka, Jan; Winkowska, Ewa; Węglarz, Arkadiusz; Toborek-Mazur, Joanna (Institute of Environmental Economy, 2013)
   Is Poland preparing itself for this revolution? Will it be possible to mobilise Polish society so that it supports these inevitable changes and actively participates in them? This review makes an attempt at answering these ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2013 Review 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Pawlak, Piotr; Dreger, Maria (Institute of Environmental Economy, 2014)
   We are pleased to present the second volume of the annual review of “Energy Efficiency in Poland”. This year we have decided to focus on the issue of energy efficiency in single-family buildings, paying special attention ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2015 Review 

   Dworakowska, Anna; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Walczak, Edyta; Pawlak, Piotr; Siergiej, Piotr (Institute of Environmental Economy, 2016)
   There are several important reasons behind our interest in single-family buildings. More than half of Poles live in single-family buildings, which makes this sector worthwhile to have a closer look at. According to our ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2017 Review 

   Walczak, Edyta; Zaborowski, Marek; Institute of Environmental Economics (IEE), Krakow (The Institute of Environmental Economics (IEE), 2017-06)
   It is with great pleasure that we present the latest edition of our yearbook Energy Efficiency in Poland. 2017 Review. This year we continue our focus on the topic of single-family houses. There are several important ...
  • Energy markets in the Baltic Sea Region 

   Sokołowski, Maciej M. (2013)
   This report – a review of the market in the electricity sector in eight EU countries – is the result of research on energy cooperation in the Baltic Sea region. The study is an attempt to present a complex market situation ...
  • Entry to a market, not to a state: Situation of migrant workers in Poland 

   Pawlak, Mikołaj; Lashchuk, Iuliia (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020)
   In this report, we have presented the Polish legal frame-work for labour immigration and recent migratory trends. We have also analysed two entry points to the Polish labour market: an intermediary ...
  • ESCO market in Poland current state and development perspectives 

   Zaborowski, Marek; Guła, Andrzej; Pytliński, Łukasz (Institute of Environmental Economy, 2012-03)
   This report was prepared as a part of research into the Polish ESCO market conducted by the Institute of Environmental Economics (IEE). Presented information about this market’s development is based on the results of the ...
  • Excavations next to the house H1 in 'Marea' (Egypt).Season 2017 

   Gwiazda, Mariusz; Pawlikowska-Gwiazda, Aleksandra (2020-07-08)
   Archaeological excavations in the 2017 season are a continuation of research on the Early Byzantine and Early-Islamic house H1 in the north-eastern part of 'Marea'. During the previous research, this building was uncovered ...
  • FATIH Project in Turkey: A Case Analysis 

   Yavuzalp, Nuh; Derya Gürer, Melih; Curaoğlu, Orhan; Durmuş, Soner; Akayoğlu, Sedat; Bahar, Mehmet; Kiliç, Fahri; Tekinarslan, Erkan (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015, 2016)
   In the 2023 vision strategy, prepared by TUBITAK in Turkey, Information Technology (IT), areas have been designated for target countries and FATIH project started in 2010. In order to achieve the aimed goals, FATIH (Increasing ...
  • Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań 

   Klimczuk, Andrzej; Sosnowicz, Agnieszka; Stypułkowski, Wojciech; Tomanek, Adam (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, 2011)
   Celem badania było m.in. zdiagnozowanie stopnia akceptowalności i rozpoznawalności koncepcji flexicurity przez pracowników i pracodawców z województwa podlaskiego, jak również wskazanie na pożądane kierunki działań, ...
  • The Framework Catalogue of Digital Competences 

   Klimczuk, Andrzej; Jasiewicz, Justyna; Filiciak, Mirosław; Mierzecka, Anna; Śliwowski, Kamil Konrad; Kisilowska, Małgorzata; Tarkowski, Alek; Zadrożny, Jacek (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2015)
   Operational Programme Digital Poland - "Priority axis III: Digital competences of the society" focuses on raising digital activity in order to allow fully use possibilities of high-speed Internet and new public e-services. It ...
  • Fundacja Societas et Ius 2016-2021. Raport 

   Gorzeń, Maria (Fundacja Societas et Ius, 2021)
   Raport z działalności Fundacji Societas et Ius w latach 2016-2021 dokumentuje aktywność organizacyjną oraz wydawniczą. Ponadto publikacja zawiera odniesienia bibliograficzne do tekstów naukowych będących owocem konferencji ...
  • Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey 2013 - Poland 

   Lewandowska, Adrianna; Tylczyński, Łukasz (Instytut Biznesu Rodzinnego, 2014-05-05)