Now showing items 40-59 of 164

  • FATIH Project in Turkey: A Case Analysis 

   Yavuzalp, Nuh; Derya Gürer, Melih; Curaoğlu, Orhan; Durmuş, Soner; Akayoğlu, Sedat; Bahar, Mehmet; Kiliç, Fahri; Tekinarslan, Erkan (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015, 2016)
   In the 2023 vision strategy, prepared by TUBITAK in Turkey, Information Technology (IT), areas have been designated for target countries and FATIH project started in 2010. In order to achieve the aimed goals, FATIH (Increasing ...
  • Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań 

   Klimczuk, Andrzej; Sosnowicz, Agnieszka; Stypułkowski, Wojciech; Tomanek, Adam (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, 2011)
   Celem badania było m.in. zdiagnozowanie stopnia akceptowalności i rozpoznawalności koncepcji flexicurity przez pracowników i pracodawców z województwa podlaskiego, jak również wskazanie na pożądane kierunki działań, ...
  • Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey 2013 - Poland 

   LEWANDOWSKA, ADRIANNA; TYLCZYŃSKI, ŁUKASZ (Instytut Biznesu Rodzinnego, 2014-05-05)
  • Golgota Picnic in Poland. An account of the events May-July 2014 

   Płoski, Paweł; Semenowicz, Dorota (Malta Fundacja, 2014)
  • Golgota Picnic w Polsce. Dokumentacja wydarzeń maj-lipiec 2014 

   Płoski, Paweł; Semenowicz, Dorota (Malta Fundacja, 2014)
  • Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska 

   Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Turowska, Joanna; Bartczuk, Rafał (2017)
   Zjawisko grania hazardowego w warunkach osadzenia stanowi temat tabu, ze względu na zakaz podejmowania tej aktywności przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Z tego też wynika trudność w oszacowaniu poziomu nasilenia ...
  • Hazard w życiu seniorów 

   Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Chuchra, Maria; Sak, Julia (2017)
   Raport przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z grupą 80 osób starszych uprawiających gry hazardowe. Szczegółowo opisane zostały następujące zagadnienia: związek sytuacji społeczno-ekonomicznej z uprawianiem ...
  • HCV W POLSCE 

   Raciborski, Filip; Gujski, Mariusz; Kłak, Anna; Gierczyśki, Jakub (Instytut Ochrony Zdrowia, 2015)
   Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Wywołuje je wirus HCV (hepatitis C virus), którego istnienie zostało ...
  • History. People. Events. 

   Konieczna-Sałamatin, Joanna; Stryjek, Tomasz; Otrishchenko, Natalia (Collegium Civitas, 2018-10)
   One of the main hypotheses of the project under which the study was carried out, assumed that contemporary Poles are more “deeply immersed” in the history than Ukrainians, in the context of their identities. We believe ...
  • History. People. Events. 

   Konieczna-Sałamatin, Joanna; Otrishchenko, Natalia; Stryjek, Tomasz (Collegium Civitas, 2018-10)
  • Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza 

   Płoszaj, Adam; Olechnicka, Agnieszka (Regional Studies Association Sekcja Polska, 2016-05-13)
   Celem badania była identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw funkcjonujących w woj. mazowieckim oraz kierunków współpracy w tym zakresie. Założeniem przyjętym w badaniu było analizowanie ...
  • Institutions in transition countries 

   Szarzec, Katarzyna (ed.); Piątek, Dawid; Baszyński, Adam; Pilc, Michał (Global Development Reseach Group, 2014)
   The aim of this report is to present and evaluate the changes which have taken place in institutions of 28 transition countries after 1989. Institutions are here understood as formal rules, including procedural and regulatory ...
  • Instytucje w krajach transformujących się 

   Baszyński, Adam; Piątek, Dawid; Pilc, Michał; Szarzec, Katarzyna (red.) (Global Development Research Group, 2014)
   Celem raportu jest syntetyczna prezentacja i ocena zmian instytucji w 28 krajach transformujących się po 1989 roku. Instytucje te są rozumiane jako formalne reguły gry, które stanowią proceduralne i regulacyjne rozwiązania ...
  • Internet pomaga kupować 

   Kustra, Arkadiusz; Sokołowska, Beata; Toczyski, Piotr; Wilczopolska, Magdalena (Agora; Starcom, 2008)
   Koncentrując się na polskich internautach, pytaliśmy o rolę, jaką w procesie zakupowym odgrywa dla nich internet i narzędzia dostępne w internecie. Próbowaliśmy uzyskać reprezentatywność uzyskanych wyników dla populacji polskich ...
  • Jak bardzo niebezpieczny jest internet? 

   Toczyski, Piotr (Agora, 2008)
   Co trzeci polski internauta zna strony, które jego zdaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników. Ankietowani mówią o materiałach pornograficznych, aktach przemocy i tematyce nazistowskiej. Interesujące jest, że ...
  • Jak rozwija się Lublin? Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 w 2014 r. 

   Maleszyk, Piotr; Olchowska, Paulina; Żyśko, Robert (Urząd Miasta Lublin, 2017)
  • Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? 

   Szczypiński, Olaf; Dobrowolska, Karolina; Zych, Tymoteusz (Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, 2015)
   Raport Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące polityki rodzinnej w naszym kraju. Raport zawiera nie tylko analizę przyjętych w Polsce instrumentów prorodzinnych na ...
  • Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Raport z badania założycielskiego 

   Feliksiak, Michał; Badora, Barbara; Toczyski, Piotr; Niedzielska, Anna; Krejtz, Krzysztof (OPI i CBOS dla MKiDN via PIK, 2013)
   Badanie Założycielskie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 października – 26 listopada 2013 roku na liczącej 2031 osób reprezentatywnej próbie losowej ...
  • Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Raport z realizacji badania CAWI (panel internetowy, dwie fale).  

   Krejtz, Krzysztof; Toczyski, Piotr; Niedzielska, Anna; Feliksiak, Michał; Badora, Barbara (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Badanie dotyczyło przede wszystkim rekonstrukcji doświadczenia respondentów związanego z czytaniem książek i innych rodzajów tekstów, takich jak gazety i czasopisma, reklamy, dłuższe i krótsze teksty internetowe, na dzień ...