Now showing items 55-74 of 228

  • FATIH Project in Turkey: A Case Analysis 

   Yavuzalp, Nuh; Derya Gürer, Melih; Curaoğlu, Orhan; Durmuş, Soner; Akayoğlu, Sedat; Bahar, Mehmet; Kiliç, Fahri; Tekinarslan, Erkan (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015, 2016)
   In the 2023 vision strategy, prepared by TUBITAK in Turkey, Information Technology (IT), areas have been designated for target countries and FATIH project started in 2010. In order to achieve the aimed goals, FATIH (Increasing ...
  • Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań 

   Klimczuk, Andrzej; Sosnowicz, Agnieszka; Stypułkowski, Wojciech; Tomanek, Adam (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, 2011)
   Celem badania było m.in. zdiagnozowanie stopnia akceptowalności i rozpoznawalności koncepcji flexicurity przez pracowników i pracodawców z województwa podlaskiego, jak również wskazanie na pożądane kierunki działań, ...
  • The Framework Catalogue of Digital Competences 

   Klimczuk, Andrzej; Jasiewicz, Justyna; Filiciak, Mirosław; Mierzecka, Anna; Śliwowski, Kamil Konrad; Kisilowska, Małgorzata; Tarkowski, Alek; Zadrożny, Jacek (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2015)
   Operational Programme Digital Poland - "Priority axis III: Digital competences of the society" focuses on raising digital activity in order to allow fully use possibilities of high-speed Internet and new public e-services. It ...
  • Fundacja Societas et Ius 2016-2021. Raport 

   Gorzeń, Maria (Fundacja Societas et Ius, 2021)
   Raport z działalności Fundacji Societas et Ius w latach 2016-2021 dokumentuje aktywność organizacyjną oraz wydawniczą. Ponadto publikacja zawiera odniesienia bibliograficzne do tekstów naukowych będących owocem konferencji ...
  • Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey 2013 - Poland 

   Lewandowska, Adrianna; Tylczyński, Łukasz (Instytut Biznesu Rodzinnego, 2014-05-05)
  • Golgota Picnic in Poland. An account of the events May-July 2014 

   Płoski, Paweł; Semenowicz, Dorota (Malta Fundacja, 2014)
  • Golgota Picnic w Polsce. Dokumentacja wydarzeń maj-lipiec 2014 

   Płoski, Paweł; Semenowicz, Dorota (Malta Fundacja, 2014)
  • Gorączka legislacyjna. Zespół objawów 

   Dudzińska, Agnieszka (Warsaw Enterprise Institute, 2018)
  • Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych 

   Dębski, Maciej; Bigaj, Magdalena; Fundacja Dbam o Mój Zasięg; Komitet Dialogu Społecznego KIG; Uniwersytet Gdański (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020)
  • Guide - User co-production in standardisation 

   Huchet, Estelle; Machicado, Fernando; Scano, Roberto; Fisk, Malcolm; Engelt, Alexandra; Whitehouse, Diane; Schug, Stephan; Holland, Caroline; Waights, Verina; Klimczuk, Andrzej; Lievens, Frederic; Bijlsma, Marlou; Zijlstra, Thamar (PROGRESSIVE project, 2018)
   Research within the H2020 PROGRESSIVE project (http://platform.progressivestandards.org/) has identified good practices in user co-production strategies and methodologies. Early findings from research in the PROGRESSIVE ...
  • Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska 

   Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Turowska, Joanna; Bartczuk, Rafał (2017)
   Zjawisko grania hazardowego w warunkach osadzenia stanowi temat tabu, ze względu na zakaz podejmowania tej aktywności przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Z tego też wynika trudność w oszacowaniu poziomu nasilenia ...
  • Hazard w życiu seniorów 

   Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Chuchra, Maria; Sak, Julia (2017)
   Raport przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z grupą 80 osób starszych uprawiających gry hazardowe. Szczegółowo opisane zostały następujące zagadnienia: związek sytuacji społeczno-ekonomicznej z uprawianiem ...
  • History. People. Events. 

   Konieczna-Sałamatin, Joanna; Stryjek, Tomasz; Otrishchenko, Natalia (Collegium Civitas, 2018-10)
   One of the main hypotheses of the project under which the study was carried out, assumed that contemporary Poles are more “deeply immersed” in the history than Ukrainians, in the context of their identities. We believe ...
  • History. People. Events. 

   Konieczna-Sałamatin, Joanna; Otrishchenko, Natalia; Stryjek, Tomasz (Collegium Civitas, 2018-10)
  • Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza 

   Płoszaj, Adam; Olechnicka, Agnieszka (Regional Studies Association Sekcja Polska, 2016-05-13)
   Celem badania była identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw funkcjonujących w woj. mazowieckim oraz kierunków współpracy w tym zakresie. Założeniem przyjętym w badaniu było analizowanie ...
  • Institutions in transition countries 

   Piątek, Dawid; Baszyński, Adam; Pilc, Michał (Global Development Research Group, 2014)
   The aim of this report is to present and evaluate the changes which have taken place in institutions of 28 transition countries after 1989. Institutions are here understood as formal rules, including procedural and regulatory ...
  • Instytucje w krajach transformujących się 

   Baszyński, Adam; Piątek, Dawid; Pilc, Michał (Global Development Research Group, 2014)
   Celem raportu jest syntetyczna prezentacja i ocena zmian instytucji w 28 krajach transformujących się po 1989 roku. Instytucje te są rozumiane jako formalne reguły gry, które stanowią proceduralne i regulacyjne rozwiązania ...
  • Internet pomaga kupować 

   Kustra, Arkadiusz; Sokołowska, Beata; Toczyski, Piotr; Wilczopolska, Magdalena (Agora; Starcom, 2008)
   Koncentrując się na polskich internautach, pytaliśmy o rolę, jaką w procesie zakupowym odgrywa dla nich internet i narzędzia dostępne w internecie. Próbowaliśmy uzyskać reprezentatywność uzyskanych wyników dla populacji polskich ...
  • Jak bardzo niebezpieczny jest internet? 

   Toczyski, Piotr (Agora, 2008)
   Co trzeci polski internauta zna strony, które jego zdaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników. Ankietowani mówią o materiałach pornograficznych, aktach przemocy i tematyce nazistowskiej. Interesujące jest, że ...