Now showing items 78-97 of 164

  • Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści 

   Filiciak, Mirosław; Hofmokl, Justyna; Tarkowski, Alek (Centrum Cyfrowe, 2012-01)
  • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki 

   Bartkiewicz, Piotr; Dębowski, Horacy (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Instytut Badań Strukturalnych, 2010)
   Celem badania była ocena wpływu polityki spójności realizowanej w ramach NPR 2004-2006 na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki oraz sformułowanie zaleceń dla dalszej polityki ...
  • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z EFS na podniesienie jakości zasobów ludzkich 

   Dębowski, Horacy; Gąska, Jan; Lis, Maciej; Magda, Iga; Pogorzelski, Karol; Sobiech, Izabela (Instytut Badań Strukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010-11)
   Celem badania była analiza i ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - SPO RZL, drugiego priorytetu ...
  • Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii 

   Ciarkowski, Dariusz; Herbuś, Bożena; Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Mazur, Janusz; Liszka, Szymon (Instytut Ekonomii Środowiska, 2013)
   Raport Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii jest zbiorem mniejszych opracowań problemowych specjalistów w dziedzinie grupowych zakupów energii w Polsce. Kolejne rozdziały Raportu są przewodnikiem po etapach ...
  • Ossowski o sztuce 

   Tendera, Paulina (Uniwersytet Jagielloński, 2012)
   Bez wątpienia dokonania Stanisława Ossowskiego na polu socjologii sztuki czekały na systematyczne i całościowe opracowanie. Zadanie, które stało przed badaczami spuścizny socjologa, nie było łatwe ze względu na obszerność ...
  • Participatory Approach in Music Education and its Influences on Social Behaviour and Participation in Culture 

   Wyrzykowska, Katarzyna; Świtała, Adam; Sarnowska, Malina (Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, 2017)
   The research presented in this report is a case study of a music education programme based on a participatory approach introduced in a community centre in the Praga-Południe district in Warsaw. Due to its short duration ...
  • Planowanie energetyczne w Polsce. Regulacje prawne 

   Ciepiela, Piotr (Instytut Ekonomii Środowiska, 2013-07)
   Opracowanie "Planowanie Energetyczne w Polsce. Regulacje prawne" zostało przygotowane w ramach projektu Planowanie Energetyczne. Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w ponad ...
  • Podnoszenie kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury 

   Dziadzia, Bogusław; Konieczna, Ewelina; Liniany, Jan; Skutnik, Jolanta; Sieroń-Galusek, Dorota (Regionalne Obserwatorium Kultury, 2015)
   Raport to efekt współpracy Regionalnego Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach z ekspertami i organizacjami zaangażowanymi w projekt badawczy „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr ...
  • Podnoszenie kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury 

   Dziadzia, Bogusław; Konieczna, Ewelina; Liniany, Jan; Skutnik, Jolanta; Sieroń-Galusek, Dorota; Dziuba, Łukasz; Lysko, Aleksander; Zygmunt, Maciej (2015)
  • Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts 

   Visvizi, Anna; Stępniewski, Tomasz (2016-12-15)
   The objective of this project was to examine the fragile security contexts in East-Central Europe as they have evolved over the past years and to assess the implications of the NATO Warsaw Summit for improving Poland’s and ...
  • The Polish EU Council Presidency: Poland as a mediator 

   Sus, Monika; Karolewski, Ireneusz Paweł (Friedrich Ebert Stiftung, 2011-06)
   On July 1, 2011, Poland will assume the rotating Presidency of the Council of the European Union. As the largest of the new member states to assume the Presidency, Poland hopes its tenure will advance its regional ...
  • Polski rynek kanałów zdelokalizowanych - analiza zjawiska i rekomendacje 

   Gackowski, Tomasz; Łączyński, Marcin; MTResearch; Departament Strategii, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (2013-03-01)
   W grudniu 2012 r. Departament Strategii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z firmą badawczą MTReserch przygotował pierwszą w Polsce, kompleksową analizę programów polskojęzycznych rozpowszechnianych z terytorium ...
  • Polski Sport 2016. Rozwój, finansowanie, wyzwania. 

   Kończak, Jarosław (Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu "Sport-Life", 2016-10)
   Sport w Polsce jest niedofinansowany, a jednocześnie nie wykorzystujemy funduszy, które praktycznie „leżą na ulicy”. To jedne z głównych wniosków, jakie płyną z raportu fundacji „Sport Life”. Tak wynika m.in. z badań ...
  • Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu 

   Chwaszcz, Joanna; Lelonek-Kuleta, Bernadeta (2014-03-17)
   Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, ...
  • Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej 

   Baczyńska-Koc, Katarzyna; Borys, Magdalena; Klimczuk, Andrzej; Pietrzak, Iwona; Plawgo, Bogusław; Radziewicz, Katarzyna; Rollnik-Sadowska, Ewa; Sadowska-Snarska, Cecylia; Żynel-Etel, Justyna (2015)
   Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań odnośnie do zapotrzebowania na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy w kontekście potrzeb pracodawców w zakresie zatrudnienia i wsparcia kształcenia ...
  • Portret internauty 

   Toczyski, Piotr; Wenzel, Michał; Feliksiak, Michał (Agora i CBOS, 2009)
   Publikacja jest zbiorem odpowiedzi na pytanie, co internetowa linia podziału oznacza dla polskiego społeczeństwa, a więc także dla gospodarki i polityki. Do skomentowania wyników „Portretu Internauty”, którego rewersem ...
  • Postawy młodzieży wobec uzależnień 

   Krupa, Bożena (Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoły Ekonomii i Innowacji , Lublin, 2013)
   Diagnoza problemów dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży, prezentowanych postaw wobec uzależnień służy przede wszystkim dostosowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Diagnoza ma charakter dynamiczny i wymaga ...
  • Postawy wobec imigrantów w świetle wyników Europejskiego Sondażu Społecznego. Polska na tle Europy 

   Andrejuk, Katarzyna (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2015-12)
   Badanie postaw wobec imigrantów nabiera szczególnej wagi w kontekście intensyfikacji migracji do Polski (jak również innych krajów europejskich), jak też w związku z kryzysem uchodźczym w Unii Europejskiej. Zagadnienie ...
  • Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Czemiel-Grzybowska, Wioletta; Dębkowska, Katarzyna; Halicka, Katarzyna; Nazarko, Łukasz; Olszewska, Anna Małgorzata; Kozłowska, Justyna; Gulc, Aleksandra (Politechnika Białostocka, 2015-06-30)
   Przedmiotem raportu jest identyfikacja potencjału naukowo-technologicznego inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, na podstawie analiz z wykorzystaniem wskaźników lokacyjnych, map konwersji i wskaźników ...