Now showing items 21-40 of 173

  • Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii. Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

   Brosz, Maciej; Michalski, Tomasz; Popowska-Bracka, Magdalena (Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2019-12)
  • Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim 

   Białous, Maciej; Kiszkiel, Łukasz; Skowrońska, Małgorzata; Sztop-Rutkowska, Katarzyna (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 2016-12)
   Niniejsza publikacja stanowi efekt pracy badawczej nad kondycją edukacji kulturowej w województwie podlaskim. Badanie zostało zrealizowane w 2016 r., w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury (2016-2018), będącego regionalnym ...
  • Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 

   Chomczyński, Piotr; Głowacka, Ewa; Mytkowski, Dominik; Naftyński, Michał; Niedzielska, Ewa; Zieliński, Wojciech (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013-03)
   Prezentowany raport zawiera diagnozę stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość. Zawarte w nim analizy ...
  • Diagnoza współpracy pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem w województwie opolskim 

   Opioła, Wojciech (Stowarzyszenie Europa Iuvenis, 2017)
   Zagadnienie współpracy między pierwszym (administracja publiczna) a trzecim sektorem (organizacje pozarządowe), jest jednym z kluczowych we współczesnej debacie nad kondycją liberalnych demokracji. Zadaniem, jakie staraliśmy ...
  • Do politicians keep their word? Political pledges and their redeeming as a research object of political science and media studies 

   Gackowski, Tomasz (Studia Medioznawcze / Media studies, 2011-10)
   The question whether politicians keep their promises, in fact, concerns the functioning of representative democracy, respect of political elites for the needs and aspirations of society and, finally, the efficiency of the ...
  • Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Inspiracje dla Polski 

   Sus, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011-10)
   „Na polskim gruncie praca ma charakter pionierski. Autorka rozprawy przyjęła metodę porównawczą funkcjonowania ośrodków doradztwa w polityce zagranicznej w Polsce i w Niemczech. (...) Zaletą tego podejścia jest nie tylko ...
  • Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa 

   Siuda, Piotr; Stunża, Grzegorz D.; Bomba, Radosław; Stachura, Krzysztof (Instytut Kultury Miejskiej, 2015)
  • Dzieci Sieci 2.0 - Kompetencje komunikacyjne młodych 

   Siuda, Piotr; Stunża, Grzegorz D.; Dąbrowska, Anna Justyna; Klimowicz, Marta; Piotrowska, Renata; Rozkosz, Ewa; Sieńko, Marcin; Stachura, Krzysztof; Kulczycki, Emanuel (Instytut Kultury Miejskiej (Gdańsk), 2013)
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2012 

   Pawlak, Piotr; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Guła, Andrzej; Rączka, Jan; Węglarz, Arkadiusz; Mazur, Janusz; Kojs, Małgorzata (Instytut Ekonomii Środowiska, 2013)
   Efektywność Energetyczna w Polsce- Przegląd 2012, jest wiarygodnym źródłem informacji na temat rynku efektywności energetycznej w Polsce. Prezentuje unikalną treść na skalę zarówno polską jak i europejską. Pierwsze wydanie ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Pawlak, Piotr; Dreger, Maria; Dworakowska, Anna; Surówka, Maciej; Sokulska, Anna; Meluch, Bolesław; Śliwiński, Marek; Ścigalski, Paweł (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   W tegorocznym „Przeglądzie Efektywności Energetycznej” znajdą Państwo raport z unikalnych w skali kraju badań analizujących wzorce korzystania z energii cieplnej i podejścia do termomodernizacji w domach jednorodzinnych. ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015 

   Dworakowska, Anna; Walczak, Edyta; Pytliński, Łukasz; Zaborowski, Marek; Pawlak, Piotr; Sokulska, Anna; Siergiej, Piotr (Instytut Ekonomii Środowiska, 2016)
   Na początku tegorocznego raportu zamieszczamy badania dotyczące stanu energetycznego istniejących budynków jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą węgla. Postanowiliśmy dokładniej przebadać ten segment budynków, gdyż ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017 

   Zaborowski, Marek; Walczak, Edyta (Instytut Ekonomii Środowiska, 2018-03-28)
   W tegorocznym Przeglądzie znajdą Państwo między innymi: unikalny raport dotyczący stanu domów ogrzewanych węglem oraz potrzeb modernizacyjnych właścicieli budynków jednorodzinnych, stanowiący podstawę do projektowania ...
  • Effectiveness of national roads maintenance management in Poland 

   Pieriegud, Jana; Archutowska, Joanna (Ernst & Young, 2012)
   The main objective of the report is to systematise indicators measuring the effectiveness of road maintenance used in the international practice, to assess GDDKiA’s maintenance management system and to indicate the best ...
  • Employee Suggestion Schemes. Experiences of Polish Companies 

   Dekier, Łukasz; Grycuk, Adrian (Stowarzyszenie Lean Management Polska, 2014-12)
   This report presents the results of the 2013 survey on the employee suggestion schemes (idea management systems, kaizen teian) in Polish companies. It describes the reasons for implementation of such programmes, employee ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2012 Review 

   Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Kojs, Małgorzata; Mazur, Janusz; Pawlak, Piotr; Rączka, Jan; Winkowska, Ewa; Węglarz, Arkadiusz; Toborek-Mazur, Joanna (Institute of Environmental Economy, 2013)
   Is Poland preparing itself for this revolution? Will it be possible to mobilise Polish society so that it supports these inevitable changes and actively participates in them? This review makes an attempt at answering these ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2013 Review 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Pawlak, Piotr; Dreger, Maria (Institute of Environmental Economy, 2014)
   We are pleased to present the second volume of the annual review of “Energy Efficiency in Poland”. This year we have decided to focus on the issue of energy efficiency in single-family buildings, paying special attention ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2015 Review 

   Dworakowska, Anna; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Walczak, Edyta; Pawlak, Piotr; Siergiej, Piotr (Institute of Environmental Economy, 2016)
   There are several important reasons behind our interest in single-family buildings. More than half of Poles live in single-family buildings, which makes this sector worthwhile to have a closer look at. According to our ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2017 Review 

   Walczak, Edyta; Zaborowski, Marek; The Institute of Environmental Economics (IEE) (The Institute of Environmental Economics (IEE), 2017-06)
   It is with great pleasure that we present the latest edition of our yearbook Energy Efficiency in Poland. 2017 Review. This year we continue our focus on the topic of single-family houses. There are several important ...
  • ESCO market in Poland current state and development perspectives 

   Zaborowski, Marek; Guła, Andrzej; Pytliński, Łukasz (Institute of Environmental Economy, 2012-03)
   This report was prepared as a part of research into the Polish ESCO market conducted by the Institute of Environmental Economics (IEE). Presented information about this market’s development is based on the results of the ...
  • FATIH Project in Turkey: A Case Analysis 

   Yavuzalp, Nuh; Derya Gürer, Melih; Curaoğlu, Orhan; Durmuş, Soner; Akayoğlu, Sedat; Bahar, Mehmet; Kiliç, Fahri; Tekinarslan, Erkan (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015, 2016)
   In the 2023 vision strategy, prepared by TUBITAK in Turkey, Information Technology (IT), areas have been designated for target countries and FATIH project started in 2010. In order to achieve the aimed goals, FATIH (Increasing ...