Show simple item record

dc.contributor.authorCzubała, Henryk
dc.date.accessioned2015-02-22T21:35:17Z
dc.date.available2015-02-22T21:35:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationH. Czubała, Tymoteusza Karpowicza doświadczanie rzeczy słowem, Estetyka i Krytyka, Nr 29 (2/2013), ss. 43-58pl_PL
dc.identifier.issn1643-1243
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6303
dc.description.abstractPoezja, którą tworzył Tymoteusz Karpowicz, przekształca mimetyczne przedstawianie i odwzorowywanie świata w ontohermeneutyczny poetycki proces naśladowania i dyseminacji, stając się sztuką estetycznego doświadczania rzeczy poprzez słowa. Umożliwia to snucie jako mowa medium. Liryczny monolog medium – literackiego podmiotu poezji Karpowicza – wprowadza w mgławicę słów, znaczeń i sensów i pozwala rzeczy w słowie uwydatniać się, emanować. Jego mowa poetycka wyistacza rzeczy. Twórczość Karpowicza należy do pomodernistycznego nurtu polskiej literatury, wyodrębniającego się z literatury modernistycznej i postmodernistycznej.pl_PL
dc.description.abstractThe poetry of Tymoteusz Karpowicz transforms mimetic presentation and projection of reality into an ontohermeneutic poetic process of re-tracing, thereby becoming the art of aesthetic experiencing things by words. This is possible thanks to the lyrical medium – the literary subject in Karpowicz’s poetry, whose speech evolves into musical spinning, leading the reader into a nebula of expressions and meanings, thus enabling things to emanate from and be highlighted in words. His poetic discourse brings things into being – for his poetry belongs to the after-modernist trend in Polish literature, which emerged from the modernist and postmodernist movements.pl_PL
dc.publisherJagiellonian Universitypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmowa metaforycznapl_PL
dc.subjectpomodernizmpl_PL
dc.subjectpostmodernizmpl_PL
dc.subjectpoezja polskapl_PL
dc.subjectTymoteusz Karpowiczpl_PL
dc.subjectmediumpl_PL
dc.subjectparticipationpl_PL
dc.subjectmetaphorical speechpl_PL
dc.subjectmediumpl_PL
dc.subjectafter-modernismpl_PL
dc.subjectpostmodernismpl_PL
dc.subjectPolish poetrypl_PL
dc.titleTymoteusza Karpowicza doświadczanie rzeczy słowempl_PL
dc.title.alternativeTymoteusz Karpowicz: experiencing things by wordpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Menedżerska w Legnicypl_PL
dc.description.epersonDominika Czakon
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska