Show simple item record

dc.contributor.authorŚroda-Murawska, Stefania
dc.date.accessioned2015-03-01T20:46:04Z
dc.date.available2015-03-01T20:46:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŚroda-Murawska, S., 2014, „Trzeci sektor” w kreowaniu funkcji kulturalnych miast, [w:] (red.) Rossa, J, Marcinkowski, T., Rozwój na peryferiach, PWSZ, Gorzów Wielkopolski, s. 217-228pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-63134-07-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6352
dc.descriptionCelem niniejszej pracy jest omówienie rozwoju i znaczenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kształtowaniu funkcji kulturalnych miast. Przy czym rozwój i znaczenie tychże organizacji dla sektora kultury w miastach rozpatrywano w kontekście położenia geograficznego miast w układzie centrum – peryferia. Badanie, przeprowadzone na przykładzie miast województwa kujawsko – pomorskiego, oparto na danych zaczerpniętych z bazy fundacji oraz stowarzyszeń publikowanej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Zestawiono informacje na temat organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie 52 miast województwa kujawsko - pomorskiego. Wykazano, że rozwój organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie sztuki, kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego na terenie miast kujawsko – pomorskiego przebiega niezależnie od położenia miasta względem centrum województwa.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents non-governmental organisations active in the field of culture, arts and the protection of cultural and national heritagein the context of their development and importance in shaping the cultural functions of towns. In the research underlying the article, 52 towns in the Kujawsko-pomorskie voivodeship were analysed using the peripheral-central location criterion. The activities of the appropriate foundations and associationsare discussed based on data derived from the Stowarzyszenie Klon/Jawor’s database. The article concludes that these NGOs develop in the Kujawsko-pomorskie voivodeship regardless of how far they are situated from its centre.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskimpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectusługi kulturalnepl_PL
dc.subjectNGOpl_PL
dc.title„Trzeci sektor” w kreowaniu funkcji kulturalnych miastpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationNicolaus Copernicus Universitypl_PL
dc.description.epersonStefania Środa-Murawska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska