Show simple item record

dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof Tomasz
dc.date.accessioned2015-03-01T21:38:00Z
dc.date.available2015-03-01T21:38:00Z
dc.date.issued2015-03-01
dc.identifier.citationKonecki Krzysztof T. (2015) Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje. „Przegląd Socjologii Jakościo- wej”, t. 11, nr 1, s. 12‒39. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn17338069
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6353
dc.descriptionAbstract: In the paper, I will present scientific achievements of Anselm Strauss and the socio-philosophical context of how his con- cept of sociology emerged. The article at hand summarizes his biography and scientific development, his achievements in the field of social psychology, methodology of social science, sociology of work, and sociological theory, and I will refer to his inspirations deriving from pragmatism. Central and cohesive elements of the whole scientific achievements of A. Strauss are: processual and interaction-constructivist approach to social reality, processual-structural approach to self and identity, and the category of interac- tion as the underpinnings of all actions, where temporality is one of the main dimensions of social life analysis. I also will present his concept of identity and its interaction-constructivist character deriving from the tradition of social pragmatism. Moreover, I will present how his methodological achievements were conditioned. Keywords: Anselm L. Strauss, symbolic interactionism, pragmatism, Chicago School, qualitative sociologyen
dc.description.abstractW artykule zaprezentuję dokonania Anselma Straussa i kontekst filozoficzno-socjologiczny powstawania jego koncepcji socjologii. Przedstawię skrótowo jego biografię i rozwój naukowy, dorobek z zakresu psychologii społecznej, metodologii nauk społecznych, socjologii pracy oraz teorii socjologicznej, gdzie nawiążę do inspiracji wywodzących się z idei pragmatyzmu. Elementem spajającym całość dorobku naukowego A. Straussa jest i procesualne, i interakcyjno-konstruktywistyczne ujęcie rzeczywistości społecznej, procesualno-strukturalne ujęcie jaźni i tożsamości oraz kategoria interakcji będąca pod- stawą wszelkiego działania, gdzie temporalność jest jednym z głównych wymiarów analizy życia społecznego. Zaprezentuję także jego koncepcję tożsamości i jej interakcyjno-konstruktywistyczny charakter wywodzący się z tradycji pragmatyzmu społecznego. Przedstawię ponadto uwarunkowania powstawania jego dokonań metodologicznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo UŁpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsocjologia jakościowapl_PL
dc.subjectszkoła chicagowskapl_PL
dc.subjectpragmatyzmpl_PL
dc.subjectinterakcjonizm symbolicznypl_PL
dc.subjectAnselm L. Strausspl_PL
dc.titleAnselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencjepl_PL
dc.title.alternativeAnselm L. Strauss—Pragmatic Roots, Pragmatic Implicationspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Konecki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska