Now showing items 1-1 of 1

    • Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy 

      Federowicz, Michał; Sitek, Michał (Instytut Badań Edukacyjnych, 2011)
      Głównym celem raportu jest wzmocnienie szerokiej publicznej debaty zarówno na temat samej edukacji, jak i jej znaczenia w działaniach rozwojowych. W Raporcie o stanie edukacji 2010 zebrano informacje dotyczące zmian, jakie ...