Now showing items 1-3 of 3

  • Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce 

   Firlej, Krzysztof; Bober, Tomasz; Fudaliński, Janusz; Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Kozień, Ewa; Machaczka, Józef; Misiołek, Krzysztof; Smutek Halina (Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013)
   Skracający się czas życia wyrobów i rosnąca konkurencja powodują, że kierownicy przedsiębiorstw zastanawiają się jak postępować, aby wzmocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem stało się ...
  • Wyzwania dydaktyki XXI wieku – doświadczenia MChE w obszarze „Społeczeństwo obywatelskie” 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Fudaliński, Janusz; Smutek, Halina (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015)
   Zmiany jakie miały miejsce w otoczeniu gospodarczym i społecznym na przełomie XX i XXI wieku, a które charakteryzowane są poprzez wzrost zmienności, intensywności i nowości w dużym stopniu były w dużej mierze wynikiem ...
  • Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu 

   Firlej, Krzysztof; Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Kozień, Ewa; Misiołek, Krzysztof; Machaczka, Józef; Fudaliński, Janusz; Bober, Tomasz; Smutek, Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012)
   Powstające nowe struktury przedsiębiorstw i budowane przez nie strategie oraz nowoczesne podejście innowacyjne przyczynia się do stworzenia modelu, który warunkuje osiąganie przewagi konkurencyjnej i wypracowywania optymalnych ...