Now showing items 1-1 of 1

    • Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii 

      Goleń, Jacek (Wydawnictwo KUL, 2016)
      Obecnie dostrzec można z jednej strony usilne akcentowanie duszpasterstwa rodzin w parafii w nauczaniu kościelnym, a z drugiej pewien dystans dzielący praktykę duszpasterską od przytoczonych wskazań Kościoła. Zatem wydaje ...