Now showing items 1-11 of 11

  • Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce 

   Firlej, Krzysztof; Bober, Tomasz; Fudaliński, Janusz; Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Kozień, Ewa; Machaczka, Józef; Misiołek, Krzysztof; Smutek Halina (Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013)
   Skracający się czas życia wyrobów i rosnąca konkurencja powodują, że kierownicy przedsiębiorstw zastanawiają się jak postępować, aby wzmocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem stało się ...
  • Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy) 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski, 2013)
   Nowe techniki informacyjne integrują świat w globalne sieci . Mający miejsce w ostatnich latach ogromny rozwój technik informacyjnych oraz zmienność otoczenia wymuszają na organizacjach, aby tworzyły systemy informacyjno ...
  • Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (PTE w Łodzi, 2014)
   W artykule została poruszona problematyka dotycząca przedsiębiorczości wewnętrznej. Jako ważny obszar wskazano istotę i znaczenie przedsiębiorczości wewnętrznej zarówno w dużych jak i małych i średnich przedsiębiorstwach. ...
  • Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce 

   Firlej, Krzysztof; Bober, Tomasz; Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Kozień, Ewa; Misiołek, Krzysztof (Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014)
   Przemysł rolno-spożywczy jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia takich, jak: mięsne, mleczne, pieczywo, cukiernicze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe i ...
  • Leadership in Entrepreneurial Organizations 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (Cracow University of Economics and Fundation of UEK, 2014)
   Leadership, to be effective must be adapted to the circumstances and groups of people with whom managers have to deal, and which have lead. The article indicates the important role of leadership in organizations and then ...
  • Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Firlej, Krzysztof (The University of Applied Sciences Upper Austria, 2016)
   As it is clear from the analyzed organizations, management needs to acknowledge potential areas of change in their behavior. To a lesser extent, they should use the power and leader-ship based on authority, which is built ...
  • Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (2015)
   Branża piekarniczo-cukiernicza stanowi bardzo istotną gałąź sektora rolno -spożywczego. Albowiem około 43% ogółu przedsiębiorstw działających w sektorze rolno-spożywczym stanowią przedsiębiorstwa piekarnicze (które w ...
  • Wyzwania dydaktyki XXI wieku – doświadczenia MChE w obszarze „Społeczeństwo obywatelskie” 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Fudaliński, Janusz; Smutek, Halina (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015)
   Zmiany jakie miały miejsce w otoczeniu gospodarczym i społecznym na przełomie XX i XXI wieku, a które charakteryzowane są poprzez wzrost zmienności, intensywności i nowości w dużym stopniu były w dużej mierze wynikiem ...
  • Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu 

   Firlej, Krzysztof; Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Kozień, Ewa; Misiołek, Krzysztof; Machaczka, Józef; Fudaliński, Janusz; Bober, Tomasz; Smutek, Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Kraków 2012, 2012)
   Powstające nowe struktury przedsiębiorstw i budowane przez nie strategie oraz nowoczesne podejście innowacyjne przyczynia się do stworzenia modelu, który warunkuje osiąganie przewagi konkurencyjnej i wypracowywania optymalnych ...
  • Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (Politechnika Łódzka, 2014)
   Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać lub nawet się rozwijać muszą być elastyczne, innowacyjne i zwinne. Muszą one dostarczać wyroby i usługi o wysokiej jakości w dobrej cenie, które będą zaspokajały potrzeby ...
  • Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (UEK w Krakowie, 2014)
   Organizacje działają w otoczeniu i wraz z nim tworzą ekosystem, dlatego w artykule poruszona została problematyka zmian w otoczeniu rynkowym. W pierwszej części opracowania wyjaśniono istotę i znaczenie konkurencyjności ...