Now showing items 1-4 of 4

  • Leadership in Entrepreneurial Organizations 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (Cracow University of Economics and Fundation of UEK, 2014)
   Leadership, to be effective must be adapted to the circumstances and groups of people with whom managers have to deal, and which have lead. The article indicates the important role of leadership in organizations and then ...
  • Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (2015)
   Branża piekarniczo-cukiernicza stanowi bardzo istotną gałąź sektora rolno -spożywczego. Albowiem około 43% ogółu przedsiębiorstw działających w sektorze rolno-spożywczym stanowią przedsiębiorstwa piekarnicze (które w ...
  • Wyzwania dydaktyki XXI wieku – doświadczenia MChE w obszarze „Społeczeństwo obywatelskie” 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Fudaliński, Janusz; Smutek, Halina (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015)
   Zmiany jakie miały miejsce w otoczeniu gospodarczym i społecznym na przełomie XX i XXI wieku, a które charakteryzowane są poprzez wzrost zmienności, intensywności i nowości w dużym stopniu były w dużej mierze wynikiem ...
  • Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu 

   Firlej, Krzysztof; Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Kozień, Ewa; Misiołek, Krzysztof; Machaczka, Józef; Fudaliński, Janusz; Bober, Tomasz; Smutek, Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012)
   Powstające nowe struktury przedsiębiorstw i budowane przez nie strategie oraz nowoczesne podejście innowacyjne przyczynia się do stworzenia modelu, który warunkuje osiąganie przewagi konkurencyjnej i wypracowywania optymalnych ...