Now showing items 1-1 of 1

    • Źródła zachowań o charakterze korupcyjnym w praktyce zarządzania 

      Waldemar Walczak (Fundacja Akademicka IPSO ORDO, 2016)
      Celem niniejszej pracy jest wielowymiarowa analiza przybliżająca do wyjaśnienia podłoża dla zaistnienia zachowań o charakterze korupcyjnym jakie powszechnie występują w praktyce zarządzania organizacjami. Punktem wyjścia ...