Now showing items 1-1 of 1

    • OECD wobec kryzysu migracyjnego i uchodźczego w Europie 

      Pachocka, Marta (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016-08)
      Od wybuchu kryzysu migracyjnego i uchodźczego w Europie w 2014 r. wielu aktorów międzynarodowych, zarówno organizacji międzyrządowych jak i państw, zabrało głos w dyskusji nad jego przebiegiem i możliwymi kierunkami ...