Now showing items 1-1 of 1

    • Wyzwania dydaktyki XXI wieku – doświadczenia MChE w obszarze „Społeczeństwo obywatelskie” 

      Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Fudaliński, Janusz; Smutek, Halina (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015)
      Zmiany jakie miały miejsce w otoczeniu gospodarczym i społecznym na przełomie XX i XXI wieku, a które charakteryzowane są poprzez wzrost zmienności, intensywności i nowości w dużym stopniu były w dużej mierze wynikiem ...