Now showing items 1-2 of 2

  • Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich 

   Triacca, Nicoló; Wissink, Bert; Gomez Garcia, Auora; Szczygieł, Elżbieta; Pyrek, Radosław; Smulski, Pavel; Kovacs, Maria (Volontariato Torino, 2015)
   Publikacja powstała jako efekt prowadzonych w ramach projektu badań nad funkcjonowaniem modeli zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich. Publikacja składa się z 2 części i prezentuje zagadnienia dotyczące ...
  • Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich 

   Szczygieł, Elżbieta (Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości", 2015)
   Publikacja powstała jako efekt prowadzonych w ramach projektu badań pogłębionych nad problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego, których główną częścią obok badań literaturowych, było przeprowadzenie 90 wywiadów pogłębionych ...