Now showing items 1-1 of 1

    • Modele systemów zarządzania – model Levitt’a i Wattermana w ujęciu holistycznym 

      Firlej, Krzysztof (Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007)
      Leavitt postrzega organizację jako system interakcji pomiędzy zmiennymi odnoszącymi się do struktury, ludzi, techniki i zadań. Każda zmiana jednej zmiennej powoduje zmiany w innych obszarach organizacji, a przykładem tego ...