Now showing items 1-3 of 3

  • Komunikacja strategiczna 

   Gawęcka, Julia Anna (Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2021)
  • Komunikacja strategiczna 

   Gawęcka, Julia Anna (AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron, 2019)
   Autorka wyjaśnia pojęcie komunikacja strategiczna, odwołując się do takich kategorii jak środowisko informacyjne, polityka informacyjna, informacja, przestrzeń informacyjna.
  • Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa 

   Gawęcka, Julia Anna (AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron, 2019)
   Autorka zaprezentowała organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa, wchodzące w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.