Now showing items 1-2 of 2

  • Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2013 roku 

   Adamski, Marcin; Gac, Ewa; Góral, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, 2014)
   Wyniki 20 edycji rankingu najlepszych gospodarstw rolniczych i rybackich w 2013 r. Przedstawiono 2 rankingi główne i 8 podrankingów. Kryterium przyporządkowania była miara syntetyczna powstała z 4 wskaźników cząstkowych: ...
  • Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2014 roku 

   Adamski, Marcin; Gac, Ewa; Góral, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, 2015)
   Wyniki, metodologia i wnioski z 21 edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolniczych i rybackich. Za 2014 r. sporządzono 2 rankingi główne i siedem podrankingów: wg form prawno-własnościowych, osobowości prawnej, ...