Now showing items 1-2 of 2

  • Katastrofy naturalne 

   Rokitowska, Justyna (Libron, 2018)
   Katastrofy naturalne (natural disasters) – klęski, do których dochodzi na skutek działania żywiołów, są przejawem naturalnych procesów zachodzących w atmosferze oraz wnętrzu Ziemi.
  • Katastrofy techniczne 

   Rokitowska, Justyna (Libron, 2018)
   Katastrofy techniczne (technical disasters) – zdarzenia nagłe, tragiczne w skutkach, w których ktoś ucierpiał, poniósł śmierć lub które spowodowały ogromne straty materialne oraz ekologiczne. Pojęcia węższe mające ...