Now showing items 1-1 of 1

    • Smog albo zdrowie! 

      Krakowski Alarm Smogowy (Krakowski Alarm Smogowy, 2016)
      Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Najgorzej jest w Małopolsce i na Śląsku. Największy problem mamy z zanieczyszczeniem pyłami i rakotwórczym benzo(a)pirenem. Każdego ...