Show simple item record

dc.contributor.authorLesińska, Magdalena
dc.date.accessioned2015-03-10T12:17:49Z
dc.date.available2015-03-10T12:17:49Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6441
dc.description.abstractCelem tekstu jest przedstawienie rozwiązań prawno-instytucjonalnych przyjętych w różnych krajach dotyczących udziału obywateli danego kraju, którzy przebywają poza jego granicami, w wyborach mających miejsce w tym kraju (tzw. „głosowanie zagraniczne”). W szczególności analiza dotyczy rozwiązań obowiązujących współcześnie w Polsce, z uwzględnieniem ich zmian w ciągu ostatniego wieku. Przedstawiony jest przegląd obowiązujących rozwiązań oraz praktyki organizacji wyborów krajowych za granicą oraz modele głosowania za granicą na przykładzie wybranych państw. W tekście omówione są procedury rejestracji na listę wyborców oraz możliwe tryby oddania głosu za granicą oraz ich rozwój w czasie, który odzwierciedla przemianę instytucji „głosowania zagranicznego” w kierunku większej powszechności i dostępności. Przedmiotem rozważań są także istniejące dylematy związane z wdrożeniem głosowania za granicą w praktyce, w tym dotyczące biernego prawa wyborczego (miejsc w ciałach przedstawicielskich dedykowanych przedstawicielom diaspory).pl_PL
dc.description.abstractThe main aim of the paper is to present the legal and institutional framework related to participation of citizens residing abroad in national elections (so called external voting) implemented in various countries. In particular, the legal framework existing in Poland is a subject of detailed analyses, including the changes over the last century. A review of present legal and organizational solutions connected to external voting is presented in the text, as well as national models based on cases of selected states. The possible procedures of registration and voting from abroad and their development in time (reflecting the transformation of external voting towards better accessibility and universality) are also discussed in the paper. The subject of analysis are existing dilemmas related to implementation of voting from abroad in practice, including passive voting rights (the seats in parliament dedicated to diaspora representatives).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectPolonia i Polacy za granicąpl_PL
dc.subjectdiasporapl_PL
dc.subjectwybory krajowepl_PL
dc.subjectpartycypacja wyborczapl_PL
dc.subjectPolonia and Poles abroadpl_PL
dc.subjectdiasporapl_PL
dc.subjectexternal votingpl_PL
dc.subjectelectoral participationpl_PL
dc.titleUdział obywateli przebywających za granicą w wyborach krajowych. Analiza rozwiązań prawnych i organizacji wyborów w Polsce na tle innych krajówpl_PL
dc.title.alternativeThe electoral participation of citizens residing abroad in national elections. The analysis of law and practice of national elections in Poland in the context of other countries’ casespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperpl_PL
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonOśrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.