Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Elżbieta
dc.date.accessioned2015-03-18T09:56:40Z
dc.date.available2015-03-18T09:56:40Z
dc.date.issued2014-10
dc.identifier.citationE. Kowalczyk, WYBRANE UWARUNKOWANIA STOSOWANIA SKROJONYCH NA MIARĘ UMÓW W SPRAWIE PRACY (I-DEALS) W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 2014, vol 2, no 10, ss. 158-176pl_PL
dc.identifier.issn2300-5524
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6509
dc.description.abstractArtykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i poświęcony jest analizie wybranych indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań prowadzenia negocjacji typu i-deals, umożliwiających uzgodnienie warunków skrojonych na miarę umów w sprawie pracy. W pierwszej grupie czynników badano rolę płci, wieku, stażu zawodowego, dochodu i postawy względem pracy. Druga grupa czynników obejmowała miejsce w hierarchii organizacyjnej zajmowane przez respondentów, wielkość firmy,sektor działalności. Ustalono, że stosowaniu i-deals szczególnie sprzyja płeć, wyższy poziom dochodów, merytokratyczna postawa wobec pracy, wyższe stanowisko w hierarchiiorganizacyjnej oraz praca w sektorze MŚP.pl_PL
dc.description.abstractTh is paper has a theoretical and empirical character. It presents an analysis of selected individual and organizational conditions involved in negotiating i-deals, intended to design idiosyncratic employment arrangements. In the fi rst group of factors, issues such as the role of gender, age, professional experience, salary level and attitude to work were examined. Th e second group consisted of such factors as the respondents’ place in the organizational hierarchy, the size of the company and the business sector. Th e study found that the use of i-deals is particularly linked to such factors as a higher salary level, a meritocratic attitude to work, a higher organizational position as well as the sector of small and medium-sized enterprises.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjecti-dealspl_PL
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectnegocjacjepl_PL
dc.subjectumowy w sprawie pracypl_PL
dc.titleWybrane uwarunkowania stosowania skrojonych na miarę umów w sprawie pracy (i-deals) w praktyce zarządzania zasobami ludzkimipl_PL
dc.title.alternativeSelected Conditions for the Use of Idiosyncratic Employment Contracts (i-deals) in the Practice of Human Resource Managementen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.description.epersonElżbieta Kowalczyk
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska