Show simple item record

dc.contributor.authorWitkowska, Marta
dc.date.accessioned2015-03-20T11:08:42Z
dc.date.available2015-03-20T11:08:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWitkowska M., Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej, „Studia Politologiczne”, nr 27/2013, Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej, s. 122-137pl_PL
dc.identifier.issn1640-8888
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6518
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest propozycja teoretyczno-metodologiczna dla ujęcia wzrastającej roli transnarodowych organizacji i stowarzyszeń, które siłą swojego oddziaływania wyeksponowały arenę deliberacji i dialogu politycznego w obszarze właściwego rozstrzygania instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich. Autorka dokonała wskazania słuszności prowadzenia badań z perspektywy transnarodowej, odrzucając tym samym państwowo-centryczne postrzeganie badanej rzeczywistości. Transnarodowa perspektywa badawcza służy wyjaśnianiu istoty i form interakcji zachodzących pomiędzy dużymi grupami społecznymi, jak partie polityczne, związki zawodowe, ruchy społeczne, grupy zawodowe itp., które podjęły aktywność w środowisku międzynarodowym, rozwijając z poziomu narodowego sieci działające ponad strukturami państwowymi (niepaństwowe, pozanarodowe, pozapaństwowe). Jest to mniej popularna perspektywa badawcza na gruncie polskiej literatury. Habilitantka wskazała zasadność jej zastosowania do badania procesów politycznych zachodzących w Unii Europejskiej z uwzględnieniem trychotomii analitycznej polity, policy, politics. Prowadząc badania należy traktować UE jako odrębną wspólnotę polityczną (ang. polity), w ramach której dochodzi do urzeczywistnienia zamierzeń i podjęcia działań (ang. policy) w wyniku złożonych procesów krystalizacji woli politycznej i wyrazu interesów (ang. politics). Nie ujmując wagi dwóch pierwszych płaszczyzn analizy w poszukiwaniu procesów i aktorów transnarodowych należy koncentrować się zwłaszcza na trzecim, proceduralnym wymiarze.pl_PL
dc.description.sponsorshipnie dotyczypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.relationnie dotyczypl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjecttransnarodowośćpl_PL
dc.subjectprocesy politycznepl_PL
dc.titlePodejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.description.epersonMarta Witkowska


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.