Show simple item record

dc.contributor.authorSobkowiak, Jarosław Andrzej
dc.date.accessioned2013-02-11T10:39:11Z
dc.date.available2013-02-11T10:39:11Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/656
dc.descriptionJarosław A. Sobkowiak, Koncepcja osoby jako podmiotu i miejsca moralności według Paula Ricoeura, Studia Theologica Varsaviensia 38 (2000) nr 1, s. 157-183.pl
dc.description.abstractZaprezentowana w niniejszym artykule koncepcja podmiotowości osoby wykazała, że człowiek jako podmiot jawi się w nieustannych odniesieniach i relacjach, w jakich jest osadzona jego egzystencja. Z jednej strony wymyka się on spod determinizmu natury, z drugiej zaś ukazuje pewne pęknięcie pomiędzy swoją naturą a działaniem. Prowadzi to do wniosku, że nawet jeśli osoba jest nacechowana indywidualnością, to nie jest bytem o-sobnym. Wydaje się uzasadnionym powrót do pytania o to, co sprawia, że pomimo zmienności zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, osoba pozostaje ciągle tą samą, czy inaczej, co buduje, a co niszczy podmiotowość osoby? Tak postawione pytanie ujawnia pierwsze zagrożenie ludzkiej podmiotowości, jakim jest fakt istnienia zła. Jest ono bowiem nie tylko czymś "zewnętrznym" w stosunku do człowieka, ale również czymś, co czyni człowieka zarówno "miejscem" pojawienia się zła, jak i odpowiedzialnym za zło. Pozostając w Ricoeurowskiej filozofii nacechowanej ruchem dialektycznym, można zauważyć już w języku opowiadającym o złu zagrożenie w stosunku do obecnych w myśli Ricoeura pewnych "zadatków nadziei". Język religijny bowiem, do którego Ricoeur sprowadza ostatecznie problematykę zła jest językiem nadziei i eschatologii. Również wolność nabiera w takim kontekście nowego znaczenia. Jest ona już nie tylko czymś, co zostało zniewolone, ale przede wszystkim czymś, co jest "pożądaniem możliwego". Możliwym zaś wolności jest zmartwychwstanie. W tej perspektywie nawet zło i cierpienie mogą znaleźć ostateczny sens, a podmiotowy charakter moralności nie grozi popadnięciem w subiektywizm. Co więcej, to właśnie w imię tak pojętego subiektywizmu, moralność domaga się dla podmiotu owej “inności”, nadziei płynącej ze zmartwychwstania.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UKSWpl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectPaul Ricoeurpl
dc.subjectmoralnośćpl
dc.subjectpodmiotpl
dc.subjectosobapl
dc.titleKoncepcja osoby jako podmiotu i miejsca moralności według Paula Ricoeurapl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.description.epersonJarosław Sobkowiak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.