Show simple item record

dc.contributor.authorDurka, Jarosław
dc.date.accessioned2015-04-19T20:43:31Z
dc.date.available2015-04-19T20:43:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJ. Durka, Historia powstania parafii w Myszkowie-Mijaczowie, [w:] Język doświadczenia religijnego, T. VI, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 325-341.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-63134-58-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6635
dc.description.abstractHistoria powstania parafii w Myszkowie-Mijaczowie jest związana z rozwojem miejscowości Mijaczów, a później dzielnicy w obrębie miasta Myszkowa. W kształtowaniu się tej parafii niezwykle ważną okazała się kaplica funkcjonująca przy pałacu, czy też dworze, który uległ likwidacji w XIX wieku. W kaplicy odprawiano Msze św. Dla okolicznej ludności, która oficjalnie podlegała parafii w Mrzygłodzie, a później w Myszkowie. Po II wojnie światowej, wraz z szybkim wzrostem liczby ludności starano się o oficjalne utworzenie parafii, jednak władze komunistyczne konsekwentnie odmawiały. W 1972 roku wydano decyzję o wpisaniu kaplicy do rejestru zabytków. Dwa lata później kaplica otrzymała tytuł Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Dopiero na skutek nacisków „Solidarności” sytuacja uległa zmianie. 8 grudnia 1980 roku ks. biskup Stefan Bareła erygował parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wyłączając część terenów z parafii Św. Stanisława w Myszkowie. Zgodę na budowę kościoła parafialnego uzyskano dopiero po przełomie politycznym, bo w 1990 r. 10 września 2000 roku ks. arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak uroczyście poświęcił nowy kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.pl_PL
dc.description.abstractThe history of the parish in Myszków-Mijaczów is associated with the development of Mijaczów village and later with the district in the area of Myszków town. The chapel functioning near the palace (or manor, which was liquidated in the 19th century) played a crucial role in the formation of the parish. Within the chapel, the masses were celebrated for the local community, which officially belonged to the parish of Mrzygłód and later to the parish of Myszków. After the Second World War, along with the rapid growth of population, the efforts were made in order to create the official parish, but the communist authorities persistently refused to give consent. In 1972, the decision was issued on entering the chapel into the register of monuments. Two years later, the chapel received the title of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. The situation changed only due to the pressures of the “Solidarity” movement. On 8th December 1980, the Bishop Stefan Bareła founded the parish under the name of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, excluding some areas from the St. Stanislaus parish in Myszków. The permission for the construction of a new parish church was granted after the political breakthrough – in 1990. On 10th September 2000, the Archbishop Stanisław Nowak, Metropolitan Bishop of Częstochowa, solemnly consecrated the new parish church under the name of the Nativity of the Blessed Virgin Mary.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyżapl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectMystalpl_PL
dc.subjectBauerertzpl_PL
dc.subjectSolidarnośćpl_PL
dc.subject1980pl_PL
dc.subjectKuziapl_PL
dc.subjectdiecezja częstochowskapl_PL
dc.subjectCzęstochowapl_PL
dc.subjectMijaczówpl_PL
dc.subjectMyszkówpl_PL
dc.subjecthistoria Kościołapl_PL
dc.subjectpowstanie parafiipl_PL
dc.subjectparafiapl_PL
dc.subjectparishpl_PL
dc.subjectchurchpl_PL
dc.subjectMyszkowpl_PL
dc.subjecthistory of the churchpl_PL
dc.subjectformation of the parishpl_PL
dc.titleHistoria powstania parafii w Myszkowie-Mijaczowiepl_PL
dc.title.alternativeThe history of the parish in Myszków-Mijaczówpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Opolskipl_PL
dc.description.epersonJarosław Durka
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska