Show simple item record

dc.contributor.authorDurka, Jarosław
dc.date.accessioned2015-04-21T07:21:10Z
dc.date.available2015-04-21T07:21:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationJ. Durka, Patriotyzm na kartach Kronik Klasztoru Jasnogórskiego z okresu Polski Ludowej, "Język. Religia. Tożsamość", T. V: Wymiary tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 63-79.pl_PL
dc.identifier.issn2083-8964
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6650
dc.description.abstractWhile reading the Chronicle of Jasna Góra Monastery we can find the Paulinites’ definition of ‘patriotism’ quite different from its official meaning popular in Polish People’s Republic. They did not approve the acts of violence, socialist principles especially atheism. Paulinites understood the term ‘patriotism’ as deep and true love for their mother-country; love connected sentimentally with such traditional values as: God – Honour – Homeland. Despite all the attempts to marginalize the Church, the Monastery remained the Polish spiritual capital city. In the Chronicle there is the sense of hope for better, undefined future. The hope was supported by religiousness and patriotic attitude of pilgrims frequently gathering at Jasna Góra. Any efforts of Communists could abstract Polish people from their religion. It was believed that the system and Government imposed by the Communists were only an episode of Polish history because they were not rooted in the tradition deeply. On the other hand, John Paul ‘s support was extraordinary important for Paulinites and their attitude towards the homeland. It also helped and mobilized illegal political opposition in Poland that succeeded in 1989 finally.en
dc.description.abstractZ lektury zapisów w Kronikach Jasnogórskich można wyraźnie odczytać, że paulini inaczej definiowali pojęcie patriotyzmu niż było jego oficjalne rozumienie w Polsce Ludowej. Prezentowali brak akceptacji dla aparatu przemocy, dla ideologii socjalistycznej i ateizacji. Na Jasnej Górze patriotyzm pojmowano jako głębokie uczucie miłości ojczyzny, sentymentalnie połączone z tradycyjnymi wartościami: Bóg – Honor – Ojczyzna. Pomimo zwalczenia Kościoła, prób zepchnięcia go na margines życia społecznego i narodowego, Klasztor Jasnogórski pozostał duchową stolicą Polaków. W systematycznie prowadzonych zapisach kronikarskich przebija się poczucie nadziei na lepsze, bliżej nieokreślone jutro. Ta nadzieja, wzmacniana religijnością pielgrzymów, patriotyczną postawą zbierających się pod Jasnogórskim Szczytem była podtrzymywana. Okazywało się, że pomimo wszelkich wysiłków władz komunistycznych, Polacy ciągle jeszcze byli silnie katoliccy. Powodowało to przekonanie, że narzucony system i władze, nie wyrastające z polskiej tradycji są tylko fragmentem, czy też epizodem w dziejach ojczyzny. Wyraźnie PRL-owski system nie odpowiadał wizji miłości ojczyzny prezentowanej przez zakon. Niezwykle ważne dla tej postawy paulinów było wsparcie papieża Jana Pawła II. Pomogło to i mobilizowało do wspierania nielegalnej opozycji politycznej w Polsce, która ostatecznie swoją walkę zwieńczyła sukcesem w 1989 roku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyżapl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmonasterypl_PL
dc.subjectchroniclepl_PL
dc.subjectpatriotismpl_PL
dc.subjectCzęstochowapl_PL
dc.subjectJasna Górapl_PL
dc.subjectklasztorpl_PL
dc.subjectsocjalizmpl_PL
dc.subjectkomunizmpl_PL
dc.subjectzakonpl_PL
dc.subjectkronikapl_PL
dc.subjectpatriotyzmpl_PL
dc.titlePatriotyzm na kartach Kronik Klasztoru Jasnogórskiego z okresu Polski Ludowejpl_PL
dc.title.alternativePatriotism Within the Chronicle of Jasna Góra Monasteryin the Period of Polish People’s Republicen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowiepl_PL
dc.description.epersonJarosław Durka
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska