Show simple item record

dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.date.accessioned2015-04-28T18:53:18Z
dc.date.available2015-04-28T18:53:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationA. Kuźnar, Wartość dodana w międzynarodowym handlu usługami w: A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, SGH, Warszawa 2014, ss. 121-134pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7378-953-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6692
dc.description.abstractWedług tradycyjnych statystyk handlu międzynarodowego usługi mają ok. 20% udział w obrotach międzynarodowych. Zważywszy jednak na ich ścisłe związki z produkcją i handlem dobrami rzeczowymi, wartość ta jest znacznie niedoszacowana. Nowo opracowane statystyki handlu wartością dodaną (baza WTO i OECD – Trade in Value Added, TiVA) pozwalają na pokazanie bardziej realnego udziału usług w handlu międzynarodowym. Celem opracowania jest wskazanie najważniejszych konsekwencji nowego sposobu pomiaru handlu międzynarodowego z punktu widzenia wielkości obrotów usługowych. Przedstawione dane handlu wartością dodaną pokazują, że znaczenie usług w handlu międzynarodowym jest dwukrotnie większe, niż wynika to z tradycyjnie sporządzanych statystyk. Nowy sposób mierzenia handlu pokazuje także, że usługi są dobrami handlowymi (ang. tradable), ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. dla rynku pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek. Dostępne dane pokazują również, że Polska coraz aktywniej uczestniczy w globalnych łańcuchach wartości i procesach fragmentaryzacji produkcji, o czym świadczy spadający w czasie udział krajowej wartości dodanej w jej eksporcie ogółem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsektor usługpl_PL
dc.subjecthandel wartością dodanąpl_PL
dc.subjectglobalne łańcuchy wartościpl_PL
dc.subjectfragmentaryzacja produkcjipl_PL
dc.subjecteksport usługpl_PL
dc.titleWartość dodana w międzynarodowym handlu usługamipl_PL
dc.title.alternativeValue added trade in servicesen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonAndżelika Kuźnar
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska