Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.date.accessioned2015-05-01T20:07:25Z
dc.date.available2015-05-01T20:07:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJoanna Skibska: Podmiotowość dziecka w procesie edukacji – idea pedagogiki Janusza Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznej, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz red.: Edukacja jutra – Uwarunkowania współczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2013, s. 339-346.
dc.identifier.isbn978-83-61991-98-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6712
dc.description.abstractTekst jest analizą najważniejszych idei w dorobku Janusza Korczaka, odnoszących się do organizacji procesu wychowania i edukacji dziecka. W wielu aspektach pozostawiona spuścizna koresponduje z problematyką współczesnej praktyki pedagogicznej, w centrum której znajduje się podmiotowe traktowanie dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualności oraz dostosowywania szeroko pojętej przestrzeni edukacyjno-wychowawczej do potrzeb i możliwości każdej jednostki. Pomaga w zrozumieniu, że we współczesnej szkole różnice indywidualne i różnorodność to norma, która powinna wyznaczać procedury postępowania pedagogicznego opartego na szacunku i autonomii dziecka.pl_PL
dc.description.abstractThe text constitutes the analysis of the most significant ideas demonstrated and characterized in the work of Janusz Korczak. It refers to the organization of the process of raising and educating a child. It is noticeable that in many aspects the left legacy corresponds with the issues of the contemporary pedagogical practice in centre of which there is the subjectivity of treating the child. It particularly takes into account the individuality of the unit and adapting widely comprehended educational space to needs and the capabilities of every individual. It allows us to understand that individual differences and the diversity in the contemporary school is a norm which should determine pedagogical procedures based on the respect and the autonomy of child.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza "Humanitas"pl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpozytywna diagnozapl_PL
dc.subjectindywidualnośćpl_PL
dc.subjectpodmiotowośćpl_PL
dc.subjecthumanizm edukacyjnypl_PL
dc.subjectidea pedagogiki Janusza Korczakapl_PL
dc.subjectpositive diagnosispl_PL
dc.subjectindividualitypl_PL
dc.subjectsubjectivitypl_PL
dc.subjecteducational humanismpl_PL
dc.subjectJanusz Korczak's idea of pedagogypl_PL
dc.titlePodmiotowość dziecka w procesie edukacji - idea pedagogiki Janusza Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznejpl_PL
dc.title.alternativeSubjectivity of the Child in the Educational Process - Janusz Korczak's Idea of the Pedagogy in the Contemporary Pedagogical Practicepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.