Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.date.accessioned2015-05-07T08:04:02Z
dc.date.available2015-05-07T08:04:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJoanna Skibska: Umiejętności dzieci 6-letnich rozpoczynających edukację w klasie I – komunikat z badań. [w:] E. Jezierska-Wiejak, J. Malinowska, red., Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, s. 171-186.
dc.identifier.isbn978-83-7977-068-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6724
dc.description.abstractTekst został poświęcony charakterystyce możliwości poznawczych dziecka 6-letniego uwarunkowanych zmianami zachodzącymi w układzie nerwowym. Omawia cechy rozwojowe dziecka decydujące o poziomie dojrzałości szkolnej i stanowiące składową gotowości do podjęcia edukacji w klasie I. Przedstawia badania dotyczące stopnia przygotowania dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole z uwzględnieniem rodzaju placówki, w której uczy się dziecko - oddziałów zerowych prowadzonych w przedszkolu i szkole.pl_PL
dc.description.abstractThe following text focuses on the characterisation of the cognitive abilities of a sixyears old child that are conditioned by the changes in his/her nervous system. It discusses the child’s developmental features deciding about the child’s school maturity and being a component of the readiness to start education in the first grade. It also presents the researches on the level of preparation of a six-years old child to start school education, including the type of institutions at which the child learns - reception class units in both kindergartens and schools.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowepl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectdoświadczeniepl_PL
dc.subjectuczenie siępl_PL
dc.subjectdojrzałość do podjęcia edukacji szkolnejpl_PL
dc.subjectdojrzewanie układu nerwowegopl_PL
dc.subjectskok rozwojowypl_PL
dc.subjectexperiencepl_PL
dc.subjectlearningpl_PL
dc.subjectmaturity to start school educationpl_PL
dc.subjectmaturing of the nervous systempl_PL
dc.subjectdevelopmental leappl_PL
dc.titleUmiejętności dzieci 6-letnich rozpoczynających edukację w klasie I - komunikat z badańpl_PL
dc.title.alternativeSkills of six-years old children starting education in the first grade - report on researchespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.