Show simple item record

dc.contributor.authorSkibska, Joanna
dc.date.accessioned2015-05-07T08:44:31Z
dc.date.available2015-05-07T08:44:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2080-9476
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6728
dc.description.abstractTekst został poświęcony problematyce oceniania włączającego oraz jego wielopłaszczyznowego rozumienia. Charakteryzuje zasady i metody wykorzystywane w ocenianiu włączającym oraz omawia najważniejsze cele, którym powinno służyć, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazuje szczególne miejsce oceniania włączającego w motywowanie dziecka do wysiłku na miarę indywidualnych możliwości, a tym samym odnoszenia przez nie sukcesu będącego swoistym rodzajem nagrody.pl_PL
dc.description.abstractThe text is devoted to issues of including assessing and of its multilevel understanding. It is characteristic of principles and methods used in including assessing as well as is discussing important aims which it should serve, including individual possibilities and needs of the child with special education needs. It is indicating the special place of assessing including into motivating the child to effort up to the standards of individual possibilities, and hence being a success by them and being a specific type of the awarden
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiegopl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectmetody oceniania włączającegopl_PL
dc.subjectcele oceniania włączającegopl_PL
dc.subjectzasady oceniania włączającegopl_PL
dc.subjectocenianie włączającepl_PL
dc.subjectmethods of inclusive assessmenten
dc.subjectgoals of inclusive assessmenten
dc.subjectaims of inclusive assessmenten
dc.subjectinclusive assessmenten
dc.titleOcenianie włączające w praktyce edukacyjnej jako szansa zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymipl_PL
dc.title.alternativeInclusive assessment as a chance to satisfy the diverse needs of students with special education needspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejpl_PL
dc.description.epersonMirosław Skibski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.