Show simple item record

dc.contributor.authorBrzozowska, Anita
dc.date.accessioned2015-05-12T08:18:02Z
dc.date.available2015-05-12T08:18:02Z
dc.date.issued2015-05-10
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6761
dc.description.abstractCelem publikacji jest prezentacja istniejącego stanu wiedzy o małżeństwach mieszanych wyróżnionych ze względu na kryterium narodowości i pochodzenia etnicznego współmałżonków w kontekście doboru małżeńskiego i integracji imigrantów w krajach przyjmujących. Praca zawiera omówienie sposobów definiowania małżeństwa oraz typów małżeństw mieszanych. Przedstawia również w świetle wybranych koncepcji teoretycznych dobór małżeński oraz społeczny wymiar integracji imigrantów, którzy zawarli małżeństwa mieszane. W kolejnej części tekstu zaprezentowane zostały najważniejsze badania nad małżeństwami mieszanymi przeprowadzone przede wszystkim na gruncie studiów migracyjnych. Publikację kończą wnioski podsumowujące najważniejsze osiągnięcia z zakresu omawianej problematyki oraz próba wskazania potencjału tego kierunku badań w polskich studiach migracyjnych.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this study is to present the state of the art of research on mixed marriages in terms of ethnicity and nationality. The study covers the works on mate selection and immigrants integration. It begins with an overview of existing definitions of marriage and types of mixed marriage as well. These introductory reflections are followed by the presentation of marital matching process and social integration of immigrants from different theoretical perspectives. Then, the analysis of studies of intermarriage come in first place focusing primarily on migration studies. The study ends with the conclusions that summarize the most important scientific achievements of researchers in the field of intermarriage research. It encompasses also separate section on the potential of the intermarriage research in Poland.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamipl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectdobór małżeńskipl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectintegracjapl_PL
dc.subjectmałżeństwa mieszanepl_PL
dc.subjectmate selectionpl_PL
dc.subjectmigrationpl_PL
dc.subjectintegrationpl_PL
dc.subjectmixed marriagespl_PL
dc.titleDobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan badańpl_PL
dc.title.alternativeState of the art of research on mate selection and immigrants integration in mixed marriagespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperpl_PL
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonOśrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.