Show simple item record

dc.contributor.authorGawłowska-Sawosz, Marta
dc.contributor.authorRabe-Jabłońska, Jolanta
dc.contributor.authorGębski, Piotr
dc.contributor.authorChomczyński, Piotr Andrzej
dc.date.accessioned2015-05-18T20:54:20Z
dc.date.available2015-05-18T20:54:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMarta Gawłowska-Sawosz, Jolanta Rabe-Jabłońska, Piotr Gębski, Piotr Chomczyński (2015), Zaburzenia integralności torebki wewnętrznej oraz różnice strukturalne zależne od płci w schizofrenii o wczesnym początku – badanie DTI, Psychiatria Polska 2015; 49(2): 349–361.pl_PL
dc.identifier.issn2391-5854
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6772
dc.description.abstractWykazano obecność istotnych statystycznie różnic w zakresie dyfuzyjności istoty białej w regionie prawej odnogi przedniej torebki wewnętrznej pomiędzy pacjentami z EOS a zdrową grupą kontrolną. Różnice dyfuzyjności obserwowano wyłącznie w podgrupie badanych kobiet, co sugeruje, że uzyskane wyniki porównania są w dużym stopniu zależne od zmienności wykazanych w podgrupach kobiet. Brak istotnych statystycznie różnic w zakresie dyfuzyjności u badanych mężczyzn – w zestawieniu z wielokrotnie potwierdzaną wyższą częstotliwością diagnozowania schizofrenii w tej grupie wiekowej wśród chłopców – sugeruje, że odnoga przednia torebki wewnętrznej może być mniej istotną strukturą dla rozwoju schizofrenii wśród mężczyzn. Wyniki tych badań stanowią jedne z pierwszych, które wskazują na możliwe zaangażowanie torebki wewnętrznej w rozwój schizofrenii o wczesnym początku.pl_PL
dc.description.sponsorshipMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Psychiatrycznepl_PL
dc.relationN N401 284234pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectneuroobrazowaniepl_PL
dc.subjecttorebka wewnętrznapl_PL
dc.subjectschizofreniapl_PL
dc.titleZaburzenia integralności torebki wewnętrznej oraz różnice strukturalne zależne od płci w schizofrenii o wczesnym początku – badanie DTIpl_PL
dc.title.alternativeInternal capsule integrity and its sex-related structural differences in early-onset schizophrenia – diffusion tensor imaging studyen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationKlinika Psychiatrii UM w Łodzipl_PL
dc.contributor.organizationOddział Kliniczny Psychiatrii Młodzieżowej SPDSK w Warszawiepl_PL
dc.contributor.organizationDiagnostyka Medyczna Księży Młynpl_PL
dc.contributor.organizationKatedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.description.epersonPiotr Chomczyński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska