Show simple item record

dc.contributor.authorPrzygoda, Wiesław
dc.date.accessioned2015-05-20T06:54:48Z
dc.date.available2015-05-20T06:54:48Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationW. Przygoda. Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. "Teologia Praktyczna" 10(2009).pl_PL
dc.identifier.issn1642-6738
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6789
dc.descriptionArtykuł został opublikowany w wersji angielskiej: Methodological Paradigms in the Contemporary Pastoral Theology. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 5:2013 s. 33-48; a także w wersji niemieckiej: Methodologische Paradigmen in der modernen Pastoraltheologie. „Pastoraltheologische Hefte“ 6:2013 s. 31-43.pl_PL
dc.description.abstractPowszechnie przyjmuje się podział dyscyplin teologicznych na historyczne, systematyczne i praktyczne. Teologia pastoralna należy zdecydowanie do ostatniej z wymienionych grup. Wskazany podział nie jest jednak na tyle ostry, żeby teologia pastoralna pozbawiona była w ogóle związku z dyscyplinami teologii historycznej czy systematycznej. Wręcz przeciwnie teologia pastoralna ściśle współpracuje ze wspomnianymi dyscyplinami, czerpiąc z ich rezultatów badań przede wszystkim przesłanki normatywne do własnej refleksji. Ponadto w swoich badaniach teolodzy pastoraliści posługują się dość często typową dla teologii systematycznej i historycznej paletą metod dedukcyjnych. Jednakże metody dedukcyjne stają się niewystarczające wobec wyzwań stojących przed współczesną teologią pastoralną, której celem jest m.in. tworzenie adekwatnych do współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych modeli działalności zbawczej zarówno indywidualnych chrześcijan, jak i różnych grup Ludu Bożego. W celu wypracowania modeli skutecznej działalności zbawczej konieczne jest systematyczne badanie dynamicznej rzeczywistości społecznej Kościoła, a do tego nieodzowne jest zastosowanie metod indukcyjnych. Trudność prowadzenia nowatorskich badań w teologii pastoralnej, zwanej coraz częściej teologią praktyczną, polega na poprawnym łączeniu metod dedukcyjnych z metodami indukcyjnymi. W powyższym kontekście zrodziło się pytanie naukowe o wymienione w tytule tego opracowania paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Teologicznypl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectmetodologia pastoralnapl_PL
dc.subjectparadygmaty metodologicznepl_PL
dc.subjectteologia pastoralnapl_PL
dc.titleParadygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl_PL
dc.description.epersonWiesław Przygoda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.