Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-05-25T07:38:11Z
dc.date.available2015-05-25T07:38:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationK.Firlej, Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T.XIII. z.1, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011pl_PL
dc.identifier.issn1508-3535
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6802
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/; krzysztof.firlej@uek.krakow.plpl_PL
dc.description.abstractW artykule dokonano analizy poziomu produkcji, wartości dodanej brutto i dochodów z działalności rolniczej w Unii Europejskiej. W tym celu posłużono się ich wskaźnikami przyjmując, że służą ocenie stanu funkcjonowania i rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Stwierdzono, że funkcjonowanie przemysłu rolno-spożywczego Unii Europejskiej wciąż narażone i zdeterminowane jest wszelkiego rodzaju nieprzewidzianymi zdarzeniami w sferze polityki, finansów i gospodarki.pl_PL
dc.description.abstractIn the presented paper the level of production, gross value added and income from agricultural activities in the European Union were analysed. For this purpose, the indicators assuming that serve the assessment of the functioning and development of agri-food industry were used. It was found that the food industry in the European Union is still at risk and is determined by all kinds of unforeseen events in politics, finance and economy.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectagri-food industryen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectproductionen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectprzemysł rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectprodukcjapl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.titleUwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of agricultural and food industry development – in the European Unionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska