Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-05-25T08:49:16Z
dc.date.available2015-05-25T08:49:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationK.Firlej, Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa - Poznań - Lublin 2014.pl_PL
dc.identifier.issn1508-3535
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6809
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/pl_PL
dc.description.abstractCelem pracy było objaśnienie koncepcji i efektów podejmowania działalności innowacyjnej oraz rodzajów wdrażanych innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Zamiarem autora było przedstawienie relacji założeń teoretycznych proponowanych w literaturze przedmiotu w stosunku do osiągniętych wyników w badanych przedsiębiorstwach oraz dodatkowych efektów i korzyści wynikających z ich zastosowania. Wykorzystano kwestionariusz ankiety, a okres badania obejmował lata 2006-2011. Stwierdzono, że podstawowym rodzajem działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw były innowacje produktowe, a następnie zmiany w organizacji pracy i wdrażanie nowych procedur funkcjonowania. Działania w większości dotyczyły innowacji wdrażanych na poziomie firmy.pl_PL
dc.description.abstractAim of this paper and research was to explain concepts and effects of innovative activities and types of incorporated innovations in food industry companies. Author would like to present relationship between theoretical assumptions proposed in the literature of subject and results achieved by the companies that were investigated and additional effects and benefits that come from its implementation. In order to complete the research the author used questionnaires, study period included years from 2006 to 2011. The author found out that product innovation was the primary type of innovative activities in the investigated companies, then changes in work organization and implementation of new operative procedures. Activities, in most concerned innovations that were implemented on corporate level.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectefektypl_PL
dc.subjectcelepl_PL
dc.subjectfood industryen
dc.subjectinnovationsen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectaimsen
dc.titleCele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polscepl_PL
dc.title.alternativeAims and Range of Innovations in Food Industry Companies in Polanden
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska