Show simple item record

dc.contributor.authorBaranowski, Mariusz
dc.date.accessioned2013-02-12T18:40:34Z
dc.date.available2013-02-12T18:40:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBaranowski, Mariusz. 2010. Raport na temat osób bezdomnych [w:] Tittenbrun, Jacek (red.). Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka?, Poznań: Wydawnictwo Nakom, s. 97-121.pl
dc.identifier.isbn978-83-89529-75-6
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/680
dc.description.abstractTematem analizy niniejszej części raportu z badań „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim” są osoby bezdomne. Choć zagadnienie bezdomności per se nie sprawia większych problemów semantycznych, to wciąż brak jednoznacznych i powszechnie akceptowanych kryteriów definiujących omawiane zjawisko społeczne (zob. Meert et al., 2004; Oliwa‑Ciesielska, 2004; Abucewicz‑Szcześniak, 2001). Dodatkowo trzeba pamiętać, iż przyjęcie określonej perspektywy badawczej (np. socjologicznej, psychologicznej, ekonomicznej lub prawnej) determinuje sposób postrzegania całego zjawiska bezdomności wraz z istotnymi niuansami metodologicznymi (np. GUS definiuje osobę bezdomną w kategoriach czysto prawnych, odwołując się do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1, co niewątpliwie ogranicza i upraszcza skomplikowaną strukturę omawianego fenomenu). Ostatecznie jednak „bezdomność pozostaje zjawiskiem nieokreślonym i trudnym do sprecyzowania — także dla ludzi, którzy z założenia powinni być najbardziej zainteresowani pozyskaniem uwagi opinii publicznej i decydentów, a w dalszej kolejności zdobyciem środków niezbędnych do funkcjonowania organizacji, w których pracują” (Poławski, 2001, s. 9).pl
dc.description.sponsorshipProjekt „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo NAKOMpl
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/PO KL 7.2.1pl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectspółdzielnie socjalnepl
dc.subjectwykluczenie społecznepl
dc.subjectbezdomnipl
dc.titleRaport na temat osób bezdomnychpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportpl
dc.description.epersonMariusz Baranowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska