Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-05-25T08:54:58Z
dc.date.available2015-05-25T08:54:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationK.Firlej, Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.pl_PL
dc.identifier.issn1899-9573
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6811
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/pl_PL
dc.description.abstractW artykule została dokonana ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych. Jako, że przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem całego sektora agrobiznesu wcześniej dokonano wyeksponowania mocnych i słabych stron sytuacji wewnętrznej agrobiznesu w fazie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej w 2010 r. Przeprowadzono także badania dotyczące diagnozy relatywnych korzyści konkurencyjnych działów o strategicznym znaczeniu dla agrobiznesu tj. rolnictwa i przemysłu spożywczego. Były to badania porównawcze dla wcześniej przeprowadzonych w roku 2007, a więc w 3 lata po przystąpieniu Polski do grupy państw członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł kończą wnioski na temat czynników wpływających na zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu rolno -spożywczego w województwie małopolskim, które zmodyfikowały ich strategie działania w ostatnich 3 latach.pl_PL
dc.description.abstractIn this article competitiveness and enterprise development opportunities for agribusiness – food in terms of the EU have been assessed. As agribusiness companies – food are inextricably linked to the functioning of the entire agribusiness sectors visibility, strengths and weaknesses of the internal situation of agribusiness in the phase of full membership in the European Union in 2010 have been previously underlined. There were also studies carried out on the relative benefits of competing diagnostic departments of strategic importance for agri-business, i.e. agriculture and food industry. This was a comparative study with the previously conducted in 2007, so in three years after the Polish accession to the group of Member States of the European Union. The article ends with conclusions about the determinants of changes in the functioning of the agribusiness – food in Malopolska, which have altered their strategies in the last 3 years.en
dc.publisherWydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa przemysłu spożywczegopl_PL
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectfood industry enterprisesen
dc.subjectagribusinessen
dc.titleOcena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnychpl_PL
dc.title.alternativeAssessment of Competitiveness and Development of Business Opportunities of Agri-food Industry in the EU Conditionsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska