Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-05-25T08:57:48Z
dc.date.available2015-05-25T08:57:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationK.Firlej, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, nr 84: 23-32, Warszawa 2010.pl_PL
dc.identifier.issn2081-6979
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6812
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/pl_PL
dc.description.abstractPrzyglądając się funkcjonowaniu polskiej gospodarki w dobie globalizacji i integracji europejskiej, można zastanowić się nad stanem obecnym funkcjonowania poszczególnych jej działów i możliwościami w zakresie rozwoju. Moment przekształceń transformacyjnych, które wystąpiły w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, rozpoczął nową erę gospodarczą w naszym kraju oraz stworzył nowe możliwości rozwojowe, które wiele lat wcześniej były domeną wysoko rozwiniętych państw Europy Zachodniej. Samo włączenie naszego kraju do państw, w których funkcjonuje gospodarka rynkowa było krokiem umożliwiającym wstąpienie do zglobalizowanych struktur gospodarczych i legitymowało do czynnego uczestnictwa w międzynarodowej współpracy gospodarczej. Unia Europejska kierując się również swoim interesem nie mogła zauważyć perspektywicznych korzyści płynących ze współpracy z ogromnym rynkiem prawie 40- -milionowego państwa leżącego w środku Europy. Była to również jedna z przyczyn wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, które nastąpiło w 2004 roku i zostało określone przez wielu ekonomistów jako zwieńczenie kilkunastoletnich starań. Sześć lat funkcjonowania w strukturach unijnych odmieniło nasz kraj zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Zmianie uległa struktura gospodarki, nastąpiły dalsze przekształcenia prywatyzacyjne, zmodernizowano większość przedsiębiorstw, co jeszcze bardziej przyczyniło się do prorynkowych zachowań polskich przedsiębiorstw i wysokiego pozycjonowania naszej gospodarki na arenie międzynarodowej. W poprzednim roku polska gospodarka jako jedyna w Unii Europejskiej zanotowała wzrost gospodarczy, co szczególnie dobrze zostało odebrane w czasach powszechnej recesji na arenie międzynarodowej. Oceniając jako pozytywne ogólne kształtowanie się poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce, należy zastanowić się, jak globalizacja i integracja europejska wpłynęła na funkcjonowanie agrobiznesu, a więc sektora gospodarki, który de facto zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe, ale także wpływa na kształtowanie się wielu ważnych wskaźników makroekonomicznych w naszym kraju.pl_PL
dc.description.abstractThis article presents the problem of evolution of agri-business sector and its ability to function in the era of globalization and European integration. Describing the successive stages of development of Polish food the author wonders how they infl uenced the international cooperation of Polish enterprises and the opportunities arising from their positioning in the global economy. Special regard was given to privatization of enterprises in transition, subjected to the transformation and included in agri – food industry in the EU structures. The author argues that the mere inclusion of our country to the countries of market economy was a move to allow to join the globalized economic structures and legitimated active participation in international economic cooperation. It is considered that six years of operation in the EU structures changed our country both economically and politically. The EU membership has changed the structure of the economy and has continued transformation of privatization and modernization of most companies. Subsequent market-oriented transformation of corporate behavior forced the agribusiness sector and the high positioning of our economy to the international arena. Operation in the EU structures has opened a great opportunity for the Polish agri-business, for all its divisions, and only from wealth in the form of human and physical capital depends its development on a global scale.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectagribusinesspl_PL
dc.subjectintegrationpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.subjectintegracjapl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.titleGlobalizacja i integracja europejska – szansa czy mit dla polskiego agrobiznesupl_PL
dc.title.alternativeGlobalization and European integration – an opportunity or myth of the Polish agribusinesspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska